Syfte och målsättning

Föreningens syfte är att verka som ett centralorgan och förenande band för gillen som är verksamma i Finland.

Dess målsättning är att:

  • Levandegöra Baden-Powells uppmaning ”en gång scout – alltid scout”
  • Uppmuntra gillenas medlemmar att leva enligt de ideal som ligger som grund för gillerörelsen
  • Verka för att gynna scoutrörelsen och befrämja hjälpsamhet och tolerans mellan människor inom gillena.

Föreningen är medlem i den internationella gillerörelsen International Scout and Guide Fellowhip (ISGF).

Gilleevenemang

Scoutgillena har verksamhet av många slag. Bekanta dig med händelserna på sidan händelser.

Gilledagarna är en årlig vårträff.

Betlehems fredslåga kommer igen till Finland på hösten. Läs mera om fredslågan.

Scoutgillena har ombesörjt frimärkslådor till distriktshusen. Bekanta dig med Frimärksbankens verksamhet.