Donera en hobby åt ett barn!

Vart tionde barn i skolåldern känner sig ensamt – år efter år. Ensamhet som upplevs som barn kan leda till marginalisering och mentala problem senare i livet. Vi anser därför att en hobby är det bästa sättet att förebygga ensamhet bland barn och unga. 

Vi vill försäkra oss om att ekonomiska förutsättningar inte är ett hinder för scouting som hobby. Enligt oss är alla barn och unga förtjänta av en hobby de gillar – ett ställde där de får känna att de tillhör en grupp, får uppleva känslan av att lyckas och känna sig meningsfulla .De erfarenheter, vänner och kunskaper som scouting erbjuder, hjälper unga att hitta sin plats i samhället. Det stödnätverk som bildas genom nära vänskaper bär även under svårare tider i livet.

Genom fonden för Scoutingens vänner kan vi bevilja medlemsavgiftsbefrielser och lägerstipendier till barn och unga som av ekonomiska skäl annars inte kan delta i verksamheten. Bli en Scoutingens vän och stöd vårt viktiga arbete! 

Är du redo att hjälpa? 

Donera nu