Finlands Svenska Scouter rf:s (FiSSc) delegation till Finlands Scouters (FS) medlemsmöte har förberett sig inför helgen genom att ta del av och diskutera mötesmaterial samt bekanta sig med kandidaterna till de olika styrelseposterna som i år väljs vid medlemsmötet. Mycket av delegationens tid har gått åt till att bekanta sig med kandidaterna. Höstens valtenter har varit innehållsrika och gett oss inblick i vad de olika kandidaterna som styrelsemedlemmar skulle kunna erbjuda FS.

Vi vill speciellt tacka alla kandidater till ordförandeposterna (även vice) för att de ställt upp i valen. Vi har via valtenterna och some-inlägg/bloggar fått insikt i vilka era värdegrunder är. Era egenskaper och erfarenheter kommer helt säkert att vara värdefulla stöd i uppdragen som ordförande och viceordförande. För oss är det viktigt att de framtida ordförandena är bra för både FS och FiSSc och att de kan leda organisationen vidare mot de gemensamt överenskomna strategiska målen. Ni har gjort det svårt för oss i FiSSc delegation att kunna välja mellan er.

Som grupp är vi eniga om att valet kommer att stå mellan Eero Kivistö och Henkka Backman. Delegationens medlemmar kommer att rösta på den kandidat som man personligen föredrar, med andra ord kommer vi som delegation inte att forma en gemensam åsikt om vem som får alla röster.

Vi tackar också de kandidater som ställt upp till vice scoutchef, och kan glatt konstatera att det nu finns två bra kandidater. Vi ger vårt fulla stöd till Jens Back, och röstar för att se honom som första vice ordförande.

Oavsett vem rösterna faller på, så känns det som att vi är i trygga händer!