Kommunalvalet närmar sig med stormsteg, och på söndag är det dags för val! Men vad betyder kommunalvalet för scoutingen, och är det över huvud taget värt att aktivera sig eller bry sig?

– ­Ja, det är ett krav att bry sig, säger Melina Weckman, styrelsemedlem med ansvar för samhälle, kommunikation och hållbarhet, och fortsätter.

– Okej, det var kanske en dålig pitch, men vi måste komma ihåg att om vi inte röstar och på så sätt visar var vi står, så säger vi också upp vår rätt att säga vad vi tycker. Och det i sin tur kan leda till att någon som tycker helt emot oss får mera utrymme.

Melina Weckman sitter i styrelsen för Finlands Svenska Scouter, men har också aktiverat sig i Finlands Scouters kommunalvalsgrupp, som bland annat slagit fast scouternas kommunalvalsmål. Bild: Privat.

Weckman har aktiverat sig som scout i det kommande kommunalvalet redan i början av 2020, då hon gick med i Finlands Scouters kommunalvalsgrupp, något som skedde lite av en slump.

– Vår förra scoutchef undrade ifall jag vill gå med, och jag tänkte ”varför inte”.

I Finlands Scouters kommunalvalsgrupp har Weckman fått jobba med andra likasinnade i snart ett och ett halvt år, och konstaterade själv snabbt att det är lättare att jobba i grupp än att sitta ensam inom FiSSc och jobba med kommunalvalet.

Scouterna aktiva i val redan länge

Att Finlands Scouter aktiverar sig inför stora val är inte något nytt. Bland annat inför riksdagsvalet gjordes det en stor satsning. Weckman förklarar att det känns naturligt.

– Scoutingens, och många andra hobbyers, finansiering kommer till stor del från staten, så därför känns det som en självklarhet att scouterna aktiverar sig inför valet. Dessutom ville vi påpeka hur viktigt det är att barn får och kan ha en hobby.

Inför kommunalvalet har scouterna infört kommunalvalsmål, som kandidater själva kan välja att skriva under. Målsättningarna har utarbetats av Finlands Scouters kommunalvalsgrupp, och sedan bland annat gått via både Finlands Scouters och Finlands Svenska Scouters styrelser för godkännande.

Trots att riksdagsvalet ofta känns som en större grej än kommunalvalet, så anser Weckman att hobbyer ofta behandlas på kommunal nivå.

– Trots att många stora beslut tas i riksdagen så handlar scouting och hobbyer överlag mycket också om det kommunala. Det är våra kommunala beslutsfattare som ser till att det finns naturområden i kommunen, att det går kollektivtrafik till naturområdena och att det finns utrymmen i kommunen där scouter kan mötas.

Fakta om Melina

  • Namn: Melina Weckman
  • Hemkår: Grankulla Scoutkår
  • Uppgift: Styrelsemedlem med ansvar för samhälle, kommunikation och hållbarhet i FiSSc:s styrelse
  • Valtraditioner: Dålig på att hålla traditioner, men brukar rösta på förhand, och spendera valkvällen på någon valvaka.

Demokratifostran en grundpelare i scoutingen

Tidigare har flera organisationer på egna håll ordnat egna kampanjer inför val, men inför kommunalvalet har man på riksnivå valt att centralisera kampanjen.

– Scouter älskar sina märken, och specialmärken betyder speciellt mycket för många. Så det är klart det finns ett specialmärke för kommunalvalet, en valuggla, förklarar Weckman och skrattar.

Tanken med märket är att det ska finnas aktiviteter för alla åldersgrupper, med stigande svårighetsgrad. Genom att utföra de här aktiviteterna kan man sedan få rätten att bära ugglemärket. Coronapandemin gjorde genomförandet lite mer krångligt, men alla uppgifter är sådana som ska vara möjliga att ordna på distans.

Vaalipöllö, alltså valugglan, är märket som man kan få ifall man aktiverat sig kring frågor om valet. Bild: Finlands Scouter.

– För vargungar kan det handla om att ordna en omröstning kring vad de ska göra på sitt nästa möte, medan spejarscouter kan få i uppgift att ordna valkaffe eller bekanta sig med kandidater. Sådant här som starkt kan kallas för demokratifostran, som ju är en av scoutingens viktigaste uppgifter.

Men om man inte har rösträtt? Största delen av scouterna är ju får unga för att göra det. Hur kan man gå tillväga då?

– Jag tror att det är viktigt att ta fokus från själva valet, och istället fundera på beslutsfattande mer allmänt. Politik och beslutsfattande är ju mycket det som händer mellan valen, valdagen är ju bara en dag då vi väljer vem som ska ta beslut i flera år framöver. I kommunen kan det bra hända att du känner de som är invalda i fullmäktige, då är det lätt att ta kontakt och diskutera saker med dem också under mandatperioden. Allt det här är också att påverka, påminner Weckman.

Valdagen är söndagen 13.6, och då gäller det att gå till den vallokal som du har fått meddelande om. Scoutkandidaterna kan du bekanta dig med här