En torsdag i november samlades vi hela gänget online för årets näst sista styrelsemöte. Galet att året gått så fort, och att min egen mandatperiod tar slut redan vid årsskiftet. Det är ju nog så man nästan har lite fomo (fear of missing out) inför nästa år. Dock är det inte läge att fundera på det gångna året, utan ge en inblick i vad som var på agendan för mötet. 

En av de första punkterna var en diskussion och uppföljning av höstmötet. Det som är värt att notera här är att höstmötet godkände förslaget att lägga ner FSSF (Finlands Svenska Scoutförbund aka pojkscoutförbundet). Men för att detta ska kunna gå igenom bör beslutet även klubbas på följande medlemsmöte, alltså inkommande vårmöte.

Rekryteringsläget diskuterades och grubblades på. För tillfället har vi väldigt många lediga poster. En glädjande grej var dock att vi fick tillsätta en gruppordförande. Men ifall du ens är lite intresserad, gå in på uppdragsbörsen och kolla vad det finns för olika uppdrag eller slå en pling åt t.ex. någon av oss/nuvarande gruppmedlemmar om du undrar över något. Puffa jättegärna uppdragen i din egen kår. Ofta kan ett förtroendeuppdrag ge mervärde åt den egna kåren, snarare än att ta.

Vi klubbade igenom slopandet av nuvarande coachsystem. I samma veva bildade vi en arbetsgrupp som kommer att fundera på framtiden och hurdant stöd vi kunde erbjuda kårerna istället. 

Vi fastställde uppdateringen av jämlikhetsplanen. Har du koll på vad det är för något? Om inte kan du kika in här.

Vi tillsatte en arbetsgrupp som kommer ta upp arbetet gällande reviderandet av FiSSc:s styrdokument och se över uppdateringen om den nuvarande treförbundsmodellen. 

Så vill vi även TACKA staben för RoLe, och ALLA som deltog. Vi tyckte det var superhärligt att få scouta tillsammans igen! Vi hoppas på mera sådant inom snar framtid. 

FiSSc styrelse
Toppenfiilis på Roverscout- och ledardagarna!

Ha det gott tills vi ses igen!

Styrelsen genom Annica


Styrelsens möteshälsning skrivs av styrelsen efter varje möte, för att ge en inblick i hur styrelsen arbetar, och vad de arbetar med. Protokollen publiceras här.