Våren innebär vårmöte men också en hel del pappersscouting. Vid sidan om skall såklart den ordinarie verksamheten rulla på, fast man kan ju inte påstå att den rullar på som vanligt. En sak är ändå åtminstone på sin plats: styrelsen har suttit ner virtuellt tillsammans för sitt tredje möte under detta verksamhetsår!  

Detta var även vårt första officiella möte som tog plats under en vardag, då vi tillsammans i början av året bestämt att vi vill variera lite. Efter att själv ha suttit åtta timmar vid en dator och jobbat före mötet kändes tre till tungt – skickar kämpekramar till er andra duktiga ledare där ute som orkar dra verksamhet vid sidan om allt annat. Men vad har vi kommit fram till då? 

Det finns behov för diskussion. Det märks att året har präglats av distans då kafferumssnacken fallit bort. För att kompensera kommer styrelsen träffas virtuellt varje måndag kväll för att diskutera aktualiteter. Kvällssnacken är inte officiella, så ifall just du eller din grupp känner att de öppet skulle vilja diskutera ett ärende med styrelsen så rekommenderar jag varmt att ta kontakt med er styrelsekontakt eller valfri ledamot. 

Vi fastställde arbetsordningen. Äntligen! Denna arbetsordning kommer att stöda både styrelsen, de förtroendevalda och kansliet i att förstå vem som ansvarar för vad och hur. Eller tja, nu ljög jag litegrann… jag och Didrik har ännu en bit om kommunikationen att fixa ihop och organisationsförändringen måste ännu ses över. 

Vårmöte, vårmöte, vårmöte. Vi ville säkerställa ett smidigt, roligt, och tryggt vårmöte för alla. Vi diskuterade om hur vi kan åstadkomma dess målsättningar, delade ut några knackkorvar åt styrelseledamöter och godkände boksluten. Vi fick även ta del av lägerarbetsgruppens rapport som presenterades den 16.3.2021 – tusen tack för ert goda arbete! 

Vi tillsatte några uppdrag. Men det saknas ännu personer till ett flertal viktiga poster. Är det kanske du eller någon av dina bekanta? Ta en titt i uppdragsbörsen och hitta något lärorikt och roligt att pyssla med. 

Vi behandlade de nya riktlinjerna för kommunikation. Ett känsloladdat ämne. Riktlinjerna kommer ännu att ses över av kansliet, arbetsgruppen och styrelsen en gång.  

Ledareldar. Det vill säga årets FS-höjdpunkt enligt mig, (anmäl dig!). Arbetsutskottet (består av ordförande, vice och verksamhetsledaren) hade tagit ett linjebeslutet att förbundsstyrelsens deltagaravgifter och resekostnader betalas av förbundet. Alla övriga, förtroendevalda, chefer och andra ledare, står själv för sitt deltagande men uppmuntras att söka FiSSc-stipendium för deltagaravgifterna. Detta beslut i och med att organisationsförändringen är på gång och det är svårt att definiera vem som exempelvis klassas som en GuldFiSSc (grupp av gruppordförande).  

Vi snackade lite tillväxt. Styrelsen behandlade arbetsbeskrivningen för tillväxtteamet, ett initiativ som förbundsaktiva Malin och Mixo sparkat igång. En skild kvällsskola behandlar vidare tillväxt i sin helhet då det finns mer än tillräckligt att diskutera. 

TG-projekt. Styrelsen godkände en projektplan. Mera om detta får ni säkerligen höra om under projektets gång! 

Transparens är enormt viktigt för oss och därför kan alla scouter därute alltid hitta föregående protokoll HÄR. Vi uppmuntrar även er att vara i kontakt med oss angående nästan vad som helst. Nu laddar vi batterierna i ett par dagar och ses via skärmen på lördagens vårmöte!  

Melina Weckman & resten av styrelsen 

Styrelsens möteshälsning skrivs av styrelsen efter varje möte, för att ge en inblick i hur styrelsen arbetar, och vad de arbetar med.