Styrelsens nionde möte för i år gick av stapeln på kvällen den 16:de september. Hela gänget var online, vilket är ganska effektivt för kvällsträffar. Själva ärendelistan var lång, vi behandlade punkt 133 till 149, enligt det löpande systemet för ärenden som vår organisation använder sig av i år (och tidigare år). I och för sig kanske det låter som mer än det är, eftersom sju punkter är återkommande för varje möte – men ändå en del ärenden!

Under själva mötet var det mycket diskussion, och egentligen fattades ganska få beslut i slutändan – ibland går det så, istället fastställer vi sakerna senare då vi är säkra på riktningen vi vill ta. Några saker som hände är ändå:

FiSSc Fana
  • Vi valde offert för att sy upp förbundets nya fana. Kostnaden för det ligger på dryga 1700€, eftersom det är ett stort handarbete som görs – förhoppningsvis får vi ändå dela ut den kostnaden på många år med en fin fana.
  • Vi fastställde några justeringar i kriterierna för att bli hedersmedlem i FiSSc i samråd med Utmärkelseteckenkommittén, inga stora förändringar – men förhoppningsvis är kriterierna mer inkluderande nu. Själva kriterierna publiceras efter en sista språklig granskning, så de är lättförståeliga. Uppdateringarna kort är att också scoutprestationer innan 2018 beaktas och inget maxantalhedersmedlemmar preciseras.
  • En tillväxtgrupp inom styrelsen skapades. Målet att samla och planer, så att de förhoppningsvis går att förverkliga.
  • En grupp för att se över våra tre föreningars styrdokument och funktion rekryteras, sök med till arbetsgruppen här!
  • Vi tog del av slutrapporten för arbetsgruppen som sett över möjligheterna till olika läger med FiSSc som arrangör. På bas av deras arbete kunde också stjärnkartan, en långsiktig plan för stora evenemang, fastställas.

Höstmötet närmare sig med stormsteg. Under mötet gick vi igenom olika delar av det, till exempel hur möteskallelsen ser ut. Många av styrelsens förslag för våra medlemsmöten förbereds i praktiken av andra personer, så som kansliet eller en projektgrupp – inför medlemsmöten är det många saker att gå igenom och justera så att de är så som vi tror att är bäst för finlandssvensk scouting. Ett exempel är förslaget för FiSSc:s budget och verksamhetsplan, som vi egentligen hade tänkt fastställa under det här mötet, men vi anser att vissa delar av dem måste diskuteras innan vi är bekväma med att presentera dem för hela förbundet.

Det nalkas också lite större scoutläger, vi kollade på projektbeställningen för Nothamn VIII som kommer ordnas 2023. Projektbeställningen sätter de stora ramarna och ger en riktning för den kommande staben. Så, är du sugen på att ordna läger – kom med i chefstrion som snart kommer att rekryteras!

Ha det gott,
Styrelsen genom Didde

Snabb påminnelse, kom ihåg att anmäla dig till RoLe! Se till att din kår representeras på medlemsmötet, så just du har en möjlighet att tycka till om FiSSc:s riktning. Inför höstmötet ordnas också genomgångsträffar för de största mötesärendena: 

  • 19.10 för FSSF nedläggandet och stjärnkartan 
  • 21.10 Verksamhetsplan och budget 
  • 27.10 Kandidatpanel 

Styrelsens möteshälsning skrivs av styrelsen efter varje möte, för att ge en inblick i hur styrelsen arbetar, och vad de arbetar med. Protokollen publiceras här.