Bästa stället att göra frivilligarbete-enkäten skickas ut till alla 15 år fyllda scouter per e-post i mars. Syftet med enkäten är att kartlägga hur frivilliga trivs i scouterna eftersom vi vill att scouting ska vara det bästa stället för frivilligarbete. Det betyder att var och en ska känna sig bekväm i gruppen, att gruppen leds på ett bra sätt och att arbetsmängden är lämplig med tanke på de frivilligas aktuella livssituation. Kort sagt så betyder det att alla har roligt i scouterna. Det är jätteviktigt! Enkätens svarstid pågår i år till den 6.4.2020

Varför lönar det sig att svara på enkäten?
Eftersom det är ett utmärkt verktyg för kårledningen att använda vid utveckling av den egna kårens verksamhet. Om kåren har 5 eller fler som svarat på enkäten inom kåren får ni ta del av det egna resultatet. Men om kåren har färre än 5 som svarat på enkäten får ni bara ta del av medeltalet bland alla scouter som svarat på enkäten.

Med hjälp av enkäten får kåren information om hur just er kårs ledare trivs! Var uppmärksamma på vilka saker som lyfts upp i enkäten som fungerande och vad som fungerar mindre bra, diskutera sedan de här sakerna tillsammans och fundera på hur ni kan förbättra de saker som fått ett lågt medeltal. På den här sidan hittar du redan nu tips på hur man kan jobba med t.ex. motivationen, utveckla gruppandan och hur skapa en bättra scoutverksamhet. Svaren från enkäten sammanställs och en rapport skickas i början av hösten till kårerna tillsammans med en anvisning om hur resultaten kan analyseras. Svaren är anonyma i sammanställningen.

Kåren kan vinna ett Mölkky-spel

Alla scouter som är 15 år fyllda har fått ett mejl med enkäten men vi uppmuntrar varje kår att också själva påminna era kårmedlemmar att svara på enkäten! Använd t.ex. kårens SoMe-konton, eventuella e-postlistor, berätta om enkäten på veckomöten, kårens evenemang – eller andra fiffiga sätta ni kommer på!
Finlands Svenska Scouter lottar dessutom ut ett kårmölkkyspel bland alla FiSSc kårer som har haft 5 eller flera svaranden inom kåren! Vi vill med mölkkyspelet uppmuntra till flera fina stunder av ledarvård. Resultaten av enkäten kommer i början på hösten, efter det kommer vinnaren lottas ut.

DIRKETLÄNK TILL ENKÄTEN

Läs mer på om enkäten här. 

Svarstiden för Bästa stället att göra frivilligarbete – enkäten pågår till den 6.4.2020