Även jag leder! – programsatsningen lyfter varje månad upp viktiga saker kring ledarskapsfärdigheter utgående från scoutprogrammet.

Temat för november ”När jag blir ledd” tar fram organisationssidan i scoutingen allt mellan de enskilda åldersgrupperna i den egna kåren till Finlands scouters struktur och beslutsfattande.

Tanken är att de olika åldersgrupperna ska intervjua kårens ledare respektive FiSSc:s och Finlands scouters styrelsemedlemmar eller förtroendevalda med frågor som intresserar scouterna.

Vargungarna och äventyrsscouterna bekantar sig med vilka andra ledare som finns i kåren, vad ledarna gör för att kårens skall fungera och vilken ledarroll som skulle intressera dem i framtiden. De reflekterar över sitt eget beteende och vad det innebär att leda den enskilda vargungen/äventyrsscouten. Därtill kan äventyrsscouterna skriva en motion till kårens styrelsemöte.

Spejarscouterna går djupare in på kårens uppbyggnad, reflekterar kring beslutsfattande inom kåren och kan ställa frågor till kårens ledning om större frågor kring organiseringen av exempelvis sommarläger och utlandsresor.

Explorerscouterna och Roverscouterna blickar mot FiSSc:s och Finlands scouters organisation och tar ställning till frågor som berör förbundet och takorganisationen i Finland.

De äldre ledarna bekantar sig med vad förbundet erbjuder kårerna och utvärderar sig själva som ledare.

Alla programsatsningens aktivitetstips, lekar och kvällssagor finns här: https://partio-ohjelma.fi/sv/programmaterial/programsatsning/.