Årets programsatsning Även jag leder lyfter varje månad ur olika synvinkel upp det ledarskap som finns inbyggt i scoutprogrammet. I oktober fokuserar vi på färdigheter inom livskompetens och hälsosamma levnadsvanor. Självkännedom och att ta hand om sig själv är grundläggande för gott ledarskap.

En viktig aspekt denna månad är sömn. Vargungarna och äventyrsscouterna gör upp en lista med tips på bra böcker att läsa eller lyssna på innan man ska gå och lägga sig. Explorerscouterna funderar bland annat på vikten av sömn i samband med en vakenlilja, som alltså går ut på att man vakar ett dygn. En av uppgifterna under liljan är att med några timmars mellanrum utföra en uppgift som kräver koncentration, och följa med hur förmågan att utföra uppgiften ändras anefter som tröttheten slår in. Efter liljan följer explorerscouten med hur länge spåren av sömnbristen hänger kvar. Roverscouterna funderar på vilka olika faktorer som påverkar sömnen och strävar efter att i minst en veckas tid mata på faktorerna som höjer sömnkvaliteten och dra ner på sådant som stör sömnen.

En av spejarscouternas aktiviteter denna månad är att fundera på kroppen, på beröring och på gränser. Vilka delar av kroppen är det okej att en bekant person rör vid; vilka delar av kroppen får också en främmande person röra vid. Tycker alla lika? Vem får krama en och i vilka situationer?

Andra aktiviteter handlar om bland annat motion, kost och tidsanvändning. Ledarna funderar till exempel på vilka tidstjuvar som finns i deras vardag och funderar på vad de lägger sin tid på och hur de skulle vilja att dagens tidsschema skulle se ut.

I månadens lek får scouterna fundera på av vem de får stöd och trygghet, och kvällssagan handlar om flickscoutingens tidiga historia och tar upp viktiga färdigheter som man lär sig som scout.

Alla programsatsningens aktivitetstips, lekar och kvällssagor finns här: https://partio-ohjelma.fi/sv/programmaterial/programsatsning/.