Finlands Svenska Scouter deltar 2017–2018 i det nationella projektet: 100 nya sätt att scouta. Målsättningen med projektet är att hitta nya sätt att scouta för att göra det så lätt som möjligt att börja med scouting som hobby. En del av detta projekt har varit att värva nya ledare som flyttat till Finland – med eller utan scoutbakgrund. Detta projekt går under namnet Beyond the Pond och genom programmet har Flickscoutkåren Åbo Vildar haft möjligheten att välkomna Mary Song från Sydkorea till kåren.

Det bästa med scoutprojektet har varit att få träffa alla nya människor och att prata svenska med alla. Jag har blivit mer självsäker och avslappnad allteftersom jag blivit mer van att tala svenska.

Mary är 36 år gammal och har flyttat till Finland för fem år sedan. För tillfället doktorerar Mary vid Åbo Akademi med inriktning på Östasiatiska studier med ett år kvar. I Sydkorea har Mary studerat koreanska, och hon drar språkkurser i koreanska ett par gånger i veckan här i Finland. Under 2017 började hon en svenska kurs på Arbis.

Mary anmälde sitt intresse till Beyond the Pond projektet i våren 2017 eftersom hon såg projektet som en ypperlig möjlighet att öva sin svenska i vardagen. Själv har Mary inte varit scout tidigare, men som barn deltog hon i en verksamhet som liknar scouting. Idun Hellström och Sandra Metsämäki har fungerat som scoutfaddrar för Mary.

Sandra understryker hur smidigt det gått att ta med Mary i verksamheten, trots att hon har ett annat modersmål än de övriga kårmedlemmarna.

”Trots en liten språkmur har det gått förvånansvärt bra. Det är ändå viktigt att komma ihåg att alla ledare i kåren måste tänka på att tala tydligt och lite långsammare, det räcker inte att bara jag som fadder gör det, det gäller alla.”

Paddling på 100% UTE

Under året har Mary deltagit i St. Görans gudstjänst, varit med på möten, varit en sväng till kårens utfärdsstuga Kåken och sist men inte minst deltog hon i roverscout- och ledardagarna 100% UTE i Sundom.

4 snabba frågor till Mary:

Gummistövlar eller vandringskor?
Tält eller stuga?
Skog eller hav?
Pyssla eller bygga?

”Jag deltog i 100% UTE. Det var både snöigt och regnigt. Det bästa vädret för spejaren. Jag var väldigt exalterad över att få träffa andra scoutmedlemmar från andra städer. I programmet lärde jag mig ett par scout färdigheter som att göra mat och stickning. Det var superintressant. Jag sov ute i ett tält. Detta gjorde min upplevelse 100% UTE. Den bästa delen var självklart lägerelden. Jag tyckte verkligen om att sjunga. Detta kommer att bli min oförglömliga scout-upplevelse.”


Artikeln är ursprunligen publicerad i Scoutposten 1/2018.