I år kommer styrelsen att dela med sig av det som är på gång inom förbundet på Scoutmedia kanalen. Ni hittar en uppdatering av det som sker efter våra styrelsemöten.  Följ gärna med oss och vad vi sysslar med! 😊 

Hej alla Scouter!

Det nya året har startat , vilket har betytt kick-off för styrelsen samt för de övriga förtroendevalda. Det andra veckoslutet i januari hade vi en träff med Najs 2020 staben för att sparka igång det nya året. Under veckoslutet hade styrelsen även sitt första möte.

Veckoslutet efteråt fick vi träffa våra fantastiska förtroendevalda, det vill säga gruppordföranden samt gruppernas medlemmar. Såklart hade vi med oss vårt fantastiska kansli då vi planerade och inspirerade varandra för det kommande.

Vi i styrelsen är väldigt taggade inför det nya året, och vill börja med att TACKA precis varendaste en av er scouter där ute som gör scouting på svenska i Finland möjligt. Ni alla är värdefulla och ni gör otroligt meningsfullt arbete.

I år kommer styrelsen att efter sina styrelsemöten, skriva en hälsning med aktuella saker på förbundsnivå. Genom detta har ni möjlighet att följa med vårt arbete, och dessutom får ni veta vad vi allt sysslar med 😊

Det är mycket spännande på gång både inom förbundet men även inom scoutingen i Finland i år. Under styrelsen första möte behandlade vi bl.a. följande saker:

Beslutsärenden

En hel del styrdokument och arbetsordningar har vi i styrelsen gått igenom och begrundat. Alla dessa dokument hjälper oss att tillsammans med våra förtroendevalda att genomföra vårt arbete så smidigt som möjligt.

Vi hade en lång lista med namn som vi fick godkänna till alla våra grupper. Helt fantastiskt! Ifall du är taggad på att komma med i någon grupp, få du gärna höra dig för eller sök direkt genom uppdragsbörsen. Länk till grupperna hittas här. Uppdragsbörsen hittas här.

Visste du att alla lediga uppdrag inom förbundet publiceras på Uppdragsbörsen? Det betyder att vem som helst kan söka ett ledigt uppdrag. Ifall du någonsin fundera på att testa på hur det är att vara aktiv i förbundet, kom med!

Finlands Scouters nya Grundstadga 

Under mötet fick vi även ta del av den preliminära översättningen av den nya grundstadgan, och det mest spännande i den är ju scoutlöftet. Efter vårt möte skickades grundstadgan till en professionell översättare, varefter styrelsen kommer att ta ställning till den.  Eftersom detta är det preliminära förslaget från styrelsen, hoppas vi höra er åsikt om löftet.

Den preliminära översättningen lyder:

Jag lovar att enligt bästa förmåga leva för mitt lands och för världens bästa, att växa i min åskådning och att varje dag förverkliga <åldersgruppens> ideal.

Den finska motsvarigheten lyder:

Lupaan parhaani mukaan elää maani ja maailman parhaaksi, kasvaa katsomuksessani ja toteuttaa <ikäkauden> ihanteita joka päivä.

Ifall du har frågor eller kommentarer i detta skede, riktas dessa till Jockum Lundsten från styrelsen (fornamn.efternamn@scout.fi).

Adventskalendern 

Styrelsen fick ta del av det preliminära adventskalenderförsäljningsresultatet. Vi är väldigt stolta över våra kårer som gjort ett bra jobb.

  • FiSSc-kårerna sålde 13 462 kalendrar
  • 43 kårer deltog i kampanjen
  • Försäljningen minskade med 9%
  • Men kårernas intäkter ökade med 85% (!)

Helt suveränt att se hur mycket mera intäkter kårerna har lyckats få genom kampanjen. Nationellt sätt lyckades vi få in 2,7 miljoner euro för scoutingen. Detta är helt otroligt fint, och vi tackar varje scout och kår som varit med och gjort detta möjligt. Fantastiskt!

Vi kör lika bra, om inte lite bättre i år!

Rekrytering 

Styrelsen i år saknar fortfarande 3 styrelsemedlemmar (Marknadsföring och kommunikation, Samhälle och Ledarstöd). Vi har i styrelsen gjort upp en plan för hur vi aktiverar flera ledare att hitta förbundsuppdrag.

Styrelsen har även funderat hur vi delar upp ansvaret av de poster som saknas inom styrelsen, då tre verksamhetsområden saknar styrelserepresentant.

Vi hoppas verkligen att kårerna fortsätter jobba på att hitta kandidater till vårmötet.

Annat kul 

Styrelsen noterade att vi har många kårer med jubileum i år, det är superfint och vi hoppas kunna delta på så många som möjligt (vår scoutchef är iaf taggad!) 😊

Visst har ni redan märkt att Styrelsen har ett eget Instagram konto? Där får ni följa med styrelsemedlemmarna och vad vi sysslar med i vardagen och inom scoutingen. Börja följa oss på: fisscstyrelse. Andra konton som man även får följa för att hålla sig uppdaterad är: fissc och najs2020

Om ni har nåra frågor nås alla i styrelsen per mail fornamn.efternamn@scout.fi

Eftersom detta är vårt första inlägg för i år, tar vi gärna feedback på vad ni tycker om inlägget.  Man får gärna vara i kontakt med styrelsen om det är något ni funderar över, vi hjälper gärna till!

Vi ses i svängarna!

Med inspirerade hälsningar,

Daniela Karlsson
Kyrkslätt Scouter r.f.
vice scoutchef

Scoutchef – Victor Spiby

Vice scoutchef (även ansvarsperson för Samhälle) – Daniela Karlsson

Kårstöd 1 – Mikaela “Mixo” Korin-Niemi

Kårstöd 2 – Fanny Aaltonen

Scoutfostran och program (även ansvarsperson för Ledarstöd) – Jockum Lundsten

Utbildning – Nina Martin

Mångfald och Trivsel (även ansvarsperson för Marknadsföring och Kommunikation) – Matilda Wenman

*Tyvär är inte uppdragsbörsen 100% på svenska. Detta är något vi är medvetna om och jobbar med hela tiden. Själva uppdragsbeskrivningarna är alltid på svenska.