Sommarlugnet börjar lägga sig över styrelsearbetet och kansliet, men ännu är det en del trådar som ska knytas ihop. I detta inlägg vill jag (Mixo) öppna upp lite hur våra möten ser ut och vad det är man egentligen sitter och fattar beslut om i förbundsstyrelsen!

Innan midsommaren hade styrelsen sitt sista möte innan sommarpausen och vi gladdes åt att ha med oss Kim i egenskap av invald styrelsemedlem. Det att Kim är med i styrelsen innebär också att ledarstödsgruppen har en vice ordförande. Styrelsemedlemmarna sitter nämligen i ”trion” för sitt eget verksamhetsområde och leder det tillsammans med gruppens ordförande och kanslikontakt. På styrelsemötets agenda hade vi faktiskt ett ärende som just ledarstödsgruppen hade berett, nämligen införskaffandet av nya tackpinsar (vi beviljade resurser för det, så från och med hösten har vi nya fina tackpinsar att ta i bruk i kårerna!).

Styrelsen följer också upp hur det går för förbundets verksamhetsområden och i vår har vi också börjat följa upp vad vi gör för att uppnå de målsättningar vi har satt upp för vårt eget arbete. Om du är nyfiken på dem, så är de att vi ska bli allt fler scouter i FiSSc, att vi ska skapa en ännu starkare FiSSc-fiilis och att uppdragen inom förbundet ska vara hållbara så att alla orkar och trivs.

Det finns väldigt mycket som vi vill utveckla i FiSSc och en massa saker som vi skulle vilja göra för kårerna. Listan är lååång, men vi har insett att våra resurser är begränsade och speciellt i år har det stundvis varit kämpigt då vi har varit underbemannade och corona kom ju också med lite käppar i hjulet… Därför satte vi lite av mötestiden på att lista våra prioriteringar inför hösten, så att vi snabbt kommer igång med det viktigaste efter sommarpausen.

På agendan hade vi också en överblick av det ekonomiska läget (ser bra ut, trots omständigheterna) och personalärenden. Vi gjorde också en utvärdering av vårmötet och skrev ner insikter och tankar ifall det någonsin blir aktuellt med distansmöte igen!

Vi förde också en diskussion om nästa sommars läger och kommer att godkänna beställningen inför explorer-roverlägret inom kort. Styrelsens “beställning” är ett dokument där vi sammanfattar vad vi har för önskemål och målsättningar med lägret och beskriver de ekonomiska och praktiska ramarna. På basis av beställningen får de kommande lägercheferna sedan skriva sin projektplan och sedan förs det en kontinuerlig dialog så att cheferna får förverkliga just sådana saker som de brinner för samtidigt som lägret också uppfyller mer strategiska mål för förbundet.

Under mötet hann vi också diskutera hur vi går vidare med att utveckla förbundets kommunikation och bestämde vem som planerar vårt sommarsemi i augusti, höstsemi för gruppordförandena i september och lite andra projekt som vi jobbar vidare med. En annan viktig sak som vi klubbade var händelsekalendern för nästa år. Den har redan bollats flera varv mellan kansliet, grupper och kårer och nu gjorde vi bara några små finslipningar (bl.a. flyttade vi roversmällen till scoutveckan från januari).

Styrelsearbetet är givande och intressant och så småningom börjar det (igen) vara dags för styrelseval, denna gång med många öppna poster. Jag hoppas att var och en av tar en stund på bryggan/i skogen/vid stugan och funderar på vad som skulle inspirera just dig och om det är dags att ta sig an en ny utmaning.

Vi i styrelsen vill också tacka för denna intensiva och ovanliga vårtermin. T-A-C-K till alla er som har hållit liv i scouthobbyn för alla små scouter, som har ändrat på planer och informerat och visat upp en ansvarstagande och aktiv verksamhet!

Vi önskar er alla en skön och fin sommar!

Förbundsstyrelsen genom Mixo

En bild på de av oss som samlades på scoutstationen för vårmötet (och jo – vi höll coronasäkra avstånd!)