Hej på er i förbundet,

Under juni och juli har styrelsen hunnit ha två stycken protokollförda styrelsemöten. Det första tog plats måndagen den 7 juni som ett kvällsmöte och den andra under styrelsens sommarseminarium i Replot 3-4 juli. Här följer ett litet referat över de viktigaste punkterna som vi beslutat om.

Delårsrapport över verksamheten. Styrelsen har tagit del av delårsrapporten som kansliet framställt. På basen av delårsrapporten har styrelsen sedan diskutera om fortsatta åtgärder och hur vi skall arbeta i framtiden. Styrelsen har också under sommarseminariet diskuterat hur styrelsens interna arbete har fungerat. Vi har diskuterat vad som fungerar bra och vad vi ännu behöver bli bättre på. 

Roverscout och ledardagarna. Styrelsen har godkänt projektplanen och budgeten för RoLe 2021 som går av stapeln 29-31.10 i Nokia. Vi hoppas se många av förbundets roverscouter och ledare på evenemanget. I samband med evenemanget hålls också FiSSc höstmöte där kommande års verksamhetsplan och budget fastställs. På mötet väljs också nya styrelsemedlemmar för de som är i tur att avgå.

Styrelsen beklagar att vi tyvärr blev tvungna att inhibera FiSScFjäll-lägret vid Kåtan i Muonio och i omkringliggande fjällen. I stället för FiSScFjäll arrangerades dock för de intresserade annorlunda vandrings- och paddlingshajker i Nyland, Åboland och Österbotten.

Planerandet av nästa verksamhetsår är i full gång och efter kommentarsrundor, varav den sista var Guld-FiSSc-träffen i slutet på maj, kunde styrelsen fastställa händelsekalendern för år 2022. Vi kan konstatera att det än en gång blir ett händelserikt år i FiSSc regi nästa år.

Styrelsen fick också ta del av FM-tävlingen Tellus. Styrelsen kommer att fungera som kontrollanter på en av kontrollerna. Är du och din patrull redan anmäld? Tävlingarna går av stapeln 4.9 på Kiljava. Sista anmälningsdagen är 15.8. Mera info kan man läsa här: https://www.scout.fi/nu/tellus21/

Som vanligt har styrelsen också fått ta del av förbundets ekonomi. Det är viktigt att styrelsen håller sig ajour med hur det står till med förbundets tillgångar. Vi fastslog även principerna för budgeteringen inför 2022. Ett annat ekonomirelaterat ärende var Adventskalenderkampanjen 2021. Vi fastslog returprocenten för kalendrarna för FiSSc kårer till 50 % och att antalet sålda kalendrar är tolv stycken för att få tomtemärket, vilket är en ökning från fjolåret med två stycken sålda kalendrar. Detta gjordes på grund av att vi redan tidigare gett ett löfte till Finlands Scouter om att vi skulle göra höjningen och eftersom FS alla distrikt redan har samma gräns på tolv sålda kalendrar för att få märket. Det skulle vara konstigt ifall om man skulle få märken för olika mängd sålda märken beroende på var man råkar scouta.

Styrelsen kunde för första gången träffa varandra under sommarträffen.

På möte sju för i år som hölls i samband med sommarseminariet beslöt vi igen om en hel drös viktiga saker för att föra förbundet framåt. Verksamhetsledaren Jonna deltog inte på detta möte. Styrelsen fick då välja protokollförare inom sig som fixade uppdraget galant och skrev ner allt viktigt som styrelsen beslöt om. Tack till Alma och Melina som förde protokoll. Vi beslöt följande:

Vi diskuterade det nya organisationsschemat och gav arbetsgruppen ny färdkost. Tanken är att det nya organisationsschemat kommer att godkännas i början av hösten så att den är klar när rekryteringen av nästa års förtroendevalda kör igång. I samband med detta diskuterade styrelsen att det börjar vara dags att göra en större revideringsinsats och uppdatera arbetsordningen mer grundligt. Detta blir aktuellt under nästa års sida.

Styrelsen beslöt också att ge Föreningen Navigator ett verksamhetsunderstöd, så som det gjorts tidigare år. Understödets storlek är 9000 euro. Styrelsen konstaterad också att samarbetsavtalet behöver revideras något och en arbetsgrupp för att se över detta avtal utsågs. Till arbetsgruppen utsågs scoutchef Filip Nyman och vice scoutchef Jens Back.

Styrelsen fastslog även höstens rekryteringstidtabell. Vi tackar Emilia på kansliet som sammanställt en väldigt god botten som styrelsen kunde besluta om.

Styrelsen fastställde även sitt förslag till höstmötet om styrelsen 2022 storlek. Styrelsen föreslår att höstmötet väljer in fem stycken styrelsemedlemmar för de som är i tur att avgå som så att FiSSc styrelse även under 2022 är tio personer och styrelserna för FSFSF och FSSF är åtta personer då dessa föreningars stadgar bara tillåter åtta personers styrelser.

Ett av verktygen som styrelsen använder i sitt långtidsplanerande är den så kallade stjärnkartan. I stjärnkartan finns alla större evenemang med börjandes från FiSSc-fjäll och Nothamn till Finnjamboree och världsscout-jamboreet insatta. För tillfället finns det en arbetsgrupp som arbetar med att ta fram stjärnkartan. Styrelsen diskuterade på sitt möte den kommande stjärnkartan och de kommande lägrena och beslöt att delge diskussionen till arbetsgruppen. Förutom detta beslöt styrelsen att Nothamn, som är ett scoutläger med sjötema, kommer att arrangeras år 2023.

Ett annat viktigt verktyg är verksamhetsplanen, som höstmötet beslutar om. Styrelsen höll en workshop om den kommande verksamhetsplanen och vi gav resultatet av den som färdkost till gruppen som arbetar med att ta fram förslaget på verksamhetsplanen för 2022. Verksamhetsplanen kommer hela förbundet att få besluta om på höstmötet.

En av de mer spännande punkterna vi hade på sommarsemimötet var beslutandet om ny fana, bordsstandar och ärmmärke till förbundet. Förra hösten godkände höstmötet ny logo till förbundet och under våren har en arbetsgrupp arbetat med att uppdatera just fanan, bordsstandaret och ärmmärket. Om allt går bra får vi ha högtidlig fanspikning på höstmötet.

Under seminarieveckoslutet bandades även några korta videosnuttar in om styrelseuppdragen. Dessa kommer att användas som rekryteringsmaterial då den nya styrelsen kommer att rekryteras.

Förutom att möta han styrelsen också med samkväm och bättre lära känna varandra. Sommarseminariet var ju trots allt första gången vi kunde träffas ansikte mot ansikte. Vi hann också planera en del av höstens evenemang och hålla workshop om tillväxt i förbundet. 

Demokrati och transparens är oerhört viktigt för oss i styrelsen och därför kan alla scouter och icke scouter alltid hitta föregående protokoll HÄR. Vi uppmuntrar även er att vara i kontakt med oss i styrelsen angående vad som helst som tangerar scouting i Finland och våra mötesbeslut. Alla styrelsemedlemmar nås på fissc_styrelsen(a)kuksa.partio.fi eller på våra personliga meljadresser som har formen fornamn.efternamn@scout.fi.

Styrelsen träffas nästa gång för ett protokollfört möte onsdagen den 18 augusti. Tills dess och till nästa hälsning önskar hela styrelsen alla scouter en riktigt trevlig fortsättning på sommaren.

Styrelsens möteshälsning skrivs av styrelsen efter varje möte (kröhöm, nu blev de ju då två möten i denna sommarsmäll då jag inte hunnit skriva hälsning från föregående möte). Tanken är att ge alla i förbundet en inblick i hur styrelsen arbetar, vad de arbetar med och vad som har beslutats.