En torsdagskväll i början av april träffades styrelsen online för sitt fjärde möte. Mötet var effektivt och det märktes att vi i styrelsen börjar bli varma i kläderna och vana med mötens A och O. På mötet diskuterades flera olika ärenden, som sammanfattas nedan. 

Det allmänna läget. Vi brukar inleda mötena med att alla får dela med sig av hur läget är i de grupper och projekt som finns under ens område. Det här är ett bra sätt att få en snabb helhetskoll på förbundet, och det är viktigt att se att ingen gör samma saker parallellt eller att något blir ogjort. Vi såg också till att vi har representanter på andra möten som berör FiSSc, bl.a. Partio Scout ABs bolagsstämma och Förbundsarenans vårmöte. 

Uppföljning av vårmöte. Vi diskuterade hur vårmötet hade gått och var överens om att det var ett bra och effektivt möte. Vi beslöt också hur vi går vidare med vissa ärenden från vårmötet, som att synliggöra stjärnkartan och det nya systemet för medlemsavgifterna. 

Inför scoutledarträffarna. Scoutledarträffarna hölls förra lördagen online för alla samtidigt, tack till alla som deltog! På mötet checkade vi det som styrelsen hade ansvar för på scoutledarträffen. 

Ännu mera förtroendevalda! Vi tillsatte nya förtroendevalda som sökt uppdrag i FiSSc. Välkomna med i vårt härliga gäng, du hittar intressanta lediga uppdrag HÄR.

Vad händer med händelsekalendern? Vi fick en lägesupdate om händelsekalendern, alltså vilka evenemang som dessvärre har ställts in, flyttats fram eller flyttats online. Vi tog även del av feedback från en evenemangsstab och diskuterade var kommunikationen varit bristfällig från vårt håll och hur vi kan åtgärda de problem som uppdagades. Kansliet jobbar på en modell för kostnadsersättningar till staber, deltagare i utbildningar och för förtroendevalda. 

Förstärkta utskotts-what-now? Vi sammanfattade de viktigaste ärendena som uppdagats på de förstärkta utskottens möten som hölls i samband med Finlands Scouters Vårdagar. Vårdagarna är ett seminarium för förtroendevalda från Finlands Scouter och alla A-medlemmar (FiSSc och de finska distrikten). Under vårdagarna hålls också de förstärkta utskottens möten, vilket är möten för förtroendevalda som jobbar inom samma eller liknande områden runtom i landet. 

Finlandsmodellen och skolscouting. Verksamhetsledare Jonna presenterade den s.k. Finlandsmodellen och idén om scouting i samband med skoldagen. I nuläget togs inget beslut utan vi i styrelsen fick koll på läget och avvaktar hur projektet går vidare. 

Money, money, money. Till ekonomiärenden hörde på detta möte beslut om att beställa Adventskalendrar (bjällerklang i april), lackningsarbeten som måste göras på FiSScs skolningsbåt Navigator och stipendieberedning för FiSScFjäll. Utöver det tog vi del av förslaget om att installera solpaneler på Kåtan och inväntar i nuläget vidare utredning av intendenterna. Styrelsen ser att det finns ett behov av belysning på Kåtan. 

Hållbarhet och FiSScFjäll. Anmälningsläget till FiSScFjäll noterades, skoj med många anmälda! Vi diskuterade vad som är på gång inom hållbarhets-området, bl.a. certifikatet för hållbar scoutkår. I nuläget (då denna sammanfattning skrivs) har vi redan en certifierad hållbar scoutkår i FiSSc, heja Hangö Scoutkår! 

Har FiSSc ett TikTok-konto? Nej, dessvärre, men på möte fastställde vi kommunikationsriktlinjer för förbundet. Riktlinjerna ska stödja oss i att kommunicera enligt tydliga processer och ge en klar ansvarsfördelning. De förtroendevalda kommer att få ta del av riktlinjerna så småningom. 

Efter det avrundades mötet med några övriga ärenden. Kom ihåg att ni hittar alla tidigare mötesprotokoll i sin helhet HÄR. Vi uppmuntrar även er att vara i kontakt med oss angående nästan vad som helst. 

Allt gott, 

Styrelsen genom Alma 

Styrelsens möteshälsning skrivs av styrelsen efter varje möte, för att ge en inblick i hur styrelsen arbetar, och vad de arbetar med.