Sittande styrelsen samt Petra som ny i styrelsen samlades för möte och workshopar på Ahtela lägergård 11-12.12.

På årets sista möte behandlade vi förutom det vanliga (ekonomi, personal och FS-ärenden) fastställandet av en ny organisationsstruktur förbundet (äntligen) och en ny modell för trioarbetet mellan styrelse, kansli och gruppordföranden.

Den nya Triomodellen kommer förhoppningsvis att skapa struktur för kommunikation inom frivilligorganisationen, frö att undvika oklarheter som uppstått i och med att styrelsemedlemmarna inte längre sitter med i styrelsen. 

Organisationsstrukturen för Finlands Svenska Scouter

Vidare diskuterade styrelsen hur kårstödet kommer att se ut i framtiden och vad vi skall göra med de områden som inte har tillräckligt med förtroendevalda. Styrelsen är otroligt glad över att vi kunde tillsätta så många förtroendevalda till uppdrag inför nästa år. Vi har ändå flertalet uppdrag lediga, Både på ordförande- och medlemsnivå. Så om just du inte har ett uppdrag ännu så uppmuntrar jag till att kolla in uppdragsbörsen och vad förbundet har att erbjuda åt just dig.

Styrelsens middagspaus

Tillväxten som är ett av Finlands Scouters strategiska mål behandlades också, både på mötet och under en workshop. Styrelsen vill tacka alla som direkt eller indirekt arbetat med saken. Ett speciellt stort tack vill vi rikta till Malin Lindholm och Mixo Korin-Niemi som dragit tillväxtträningsprogrammet för kårer.

Anna och Didrik ställde upp för att börja förbereda verksamhetsplanering 2023 men även 2024 fanns i åtanke då vi diskuterade större områdesläger sommaren 2024 och tidtabellen för dessa.

Jag vill personligen tacka alla som det gångna året gjort något en insats inom scoutingen. Oberoende av hur stor eller liten den varit. Jag vill också tacka dem som redan ställt upp för att fortsätta föra förbund och kårer framåt året 2022. Jag hoppas att kårerna som hållit olika sorters skink-, samarin- eller LAN-hajker (el. dyl.) under julledigheten haft det trevligt. Från hela styrelsen önskar vi alla medlemmar ett gott nytt scoutår 2022!

Styrelsen,

genom Filip Nyman, Scoutchef.


Styrelsens möteshälsning skrivs av styrelsen efter varje möte, för att ge en inblick i hur styrelsen arbetar, och vad de arbetar med. Protokollen publiceras här.