Men vad är egentligen FS medlemsmöte?  

På mötet 13-15.11 representeras förbundet av följande delegation, vald av FiSSc:s vårmöte: 

Jens Back
Scoutkåren Vasa Korsfarare (ordinarie delegat) 

Veera Granroth
Sjöscoutorganisationen Fribytarna (ordinarie delegat) 

Robert “Bobbis” Lecklin
KFUM:s Scouter Kamraterna (ordinarie delegat) 

Didrik “Didde” Lundsten
St. Simons Sjöfararna (ordinarie delegat)

Mikaela “Mixo” Korin-Niemi
Flickscoutkåren Åbo Vildar (ordinarie delegat) 

Jannica Savander
Grankulla Scoutkår (ordinarie delegat 

Victor Spiby
Helsingfors KFUK/M Scouter (ordinarie delegat) 

Melina Weckman
Grankulla Scoutkår (ordinarie delegat)  

Niklas “Kumppis” Kumpulainen
Sjöscoutkåren Vikingarna (suppleant) 

Jockum Lundsten
St. Simons Sjöfararna (suppleant) 

Alma Lüttge
Scoutkåren Vasa Korsfarare (suppleant) 

Filip Nyman
Scoutkåren Pojkarna (suppleant 

Matilda Wenman
Helsingfors Scoutkår Spanarna (suppleant) 

Finlands Scouters medlemsmöte är organisationens högsta beslutsfattande organ, dvs det som sätter upp riktlinjerna för hur Finlands Scouter(FS) ska fungera i framtiden. Vad ska scoutingen i Finland satsa på under de kommande åren, vem är med och leder och hur ser riktigt våra styrande dokument ut? I år ordnas medlemsmötet undantagsvis online.  

Under medlemsmötet väljs Finlands Scouters ordförandetrio och Scoutrådets* ordförande. Dessutom presenterar sig kandidaterna till FS styrelse. Styrelsemedlemmarna väljs sedan av Scoutrådet på deras höstmöte 28.11.  

Du kan bekanta dig mera (på finska) med kandidaterna som hittills ställt upp här: partio.fi/vaalit (delegationens ordförande Melina Weckman kommer att ta kontakt med FS valkommitté om att få introduktioner av kandidaterna på svenska) 

*Scoutrådet utövar A-medlemmarnas beslutsfattande makt mellan medlemsmötena som enligt stadgarna ordnas vartannat år. Scoutrådet består av representanter från alla FS A-medlemmar (distrikten och FiSSc) i proportion till deras storlek. Scoutrådet samlas i regel två gånger, för höst- och vårmöte, och besluter bl.a. om FS verksamhetsplan, budget, medlemsavgiften, adventskalenderns försäljningspris och målsättningar för stora nationella projekt. 

Arbetet i delegationen

Delegationen har haft sina två första möten, talat om våra målsättningar för arbetet, inlett diskussioner kring de största mötesärendena, gått igenom hur vi inom delegationen ska jobba inför medlemsmötet och delat upp bevakningsområden. 

Fiilis: Jockum och Alma
Kommunikation & Sociala medier: Veera och Matilda
Val: Bobbis, Alma, Melina och Didde
Grundstadgan: Kumppis, Mixo och Filip
Scoutingens strategi: Victor, Jannica och Jens  

Valtenter

Under hösten kommer det att vara möjligt att följa med streamade valtenter, alla med olika teman, där kandidaterna presenterar sig och sina tankar kring ämnen och frågor som berör scoutingen.  

Tenterna ordnas via Teams. Via Teamschatten kommer det att vara möjligt att ställa frågor under livetenten. Alla valtenter kommer att finnas till påseende efter tenttillfället 

Tenttillfällen

19.9, kl. 17:30 - Endast för kandidaterna till ordförandeposterna 
Se inbandning här.

3.10, kl. 12.00 - Tema: Scoutingens strategi 

8.10, kl. 18:00 - Tema: Värderingar, OBS! Tvåspråkig
Länk till livesändning.

15.10, kl 18:00 - Tema: Ledarskap 
Länk till livesändning.

30.10, kl 09:00 - Tema: Kårarbete och tillväxt 
Länk till livesändning.

4.11, kl 18:00 - Tema: Distriktens skillnader och arbetsmannaorganisationen 
Länk till livesändning.

11.11, kl 18:00 - Tema: Kommunikation och synlighet, bilden av scoutingen utåt och samhällelig påverkan 
Länk till livesändning.

Synlighet

Delegationen kommer att rapportera om sitt arbete på scout.fi/scoutmedier och på FiSSc:s sociala medier. Följ gärna med hashtaggen #jäsenmöte och FS val-Instagram @partionvaalit 

Ta gärna kontakt med oss i delegationen om du är intresserad av att veta mera om mötet och ärendena. Delegationens ordförande nås bl.a. på melina.weckman@scout.fi  

Före medlemsmötet kommer vi att öppna upp mötesärendena och våra åsikter kring dem – hjärtligt välkommen med!