Scoutkandidater i kommunalvalet

Här listar vi alla de personer som har anmält sig som scoukandidat i kommunalvalet 2021.

Kom också ihåg de ungas valmaskin

Visar 1 - 25 av 114

Sari Aaltonen

Lippukunta tai muu linkki partioon/ Kår eller annan koppling till scouting

Taipalsaaren Taivaltajat

Ikä/ Ålder

43

Äidinkieli/ Modersmål

Suomi

Puolue tai valitsijayhdistys/ Parti eller valmansförening

Vihreä liitto r.p., Gröna förbundet r.p., Ruona lihttu r.b.

Kunta, jossa olet ehdolla/ Kommun som du kandiderar i

Taipalsaari

Haluan vaikuttaa siihen, että kunnassa lasten ja nuorten on mahdollista kasvaa terveellisessä ja turvallisessa ympäristössä. Pidän tärkeänä YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen ja ihmisoikeuksien yleismaailmalliseen julistuksen noudattamista myös kunnallisessa päätöksenteossa.

Fanny Aaltonen

Lippukunta tai muu linkki partioon/ Kår eller annan koppling till scouting

Flickscoutkåren Åbo Vildar

Ikä/ Ålder

25

Äidinkieli/ Modersmål

Ruotsi

Puolue tai valitsijayhdistys/ Parti eller valmansförening

Svenska folkpartiet i Finland r.p., Suomen ruotsalainen kansanpuolue r.p.

Kunta, jossa olet ehdolla/ Kommun som du kandiderar i

Turku

Kuva/ Foto

Jag ställer upp i kommunalvalet i Åbo för att jag har ett brinnande intresse för att föra fram barn och ungas behov, vilket borde satsas mera på. Barn och unga ska få ta del av en meningsfull hobbyverksamhet eller annan fritidssysselsättning. Hobbyverksamheten i kommunen ska vara mångsidig och innefatta allt från idrott till kultur och här ser jag att scoutingen spelar en stor roll i Åbos utbud.
Jag anser också att att alla unga ska ha möjlighet till en relation med naturen och det är ett viktigt kommunalvalsmål som scouterna har satt upp. Jag hoppas att Åbo även i framtiden satsar på att ha naturområden tillgägnliga för unga.

Juhani Anttila

Lippukunta tai muu linkki partioon/ Kår eller annan koppling till scouting

Tampereen Eräpojat

Ikä/ Ålder

44

Äidinkieli/ Modersmål

Suomi

Puolue tai valitsijayhdistys/ Parti eller valmansförening

Vihreä liitto r.p., Gröna förbundet r.p., Ruona lihttu r.b.

Kunta, jossa olet ehdolla/ Kommun som du kandiderar i

Tampere

Kuva/ Foto

Liikkuminen polkupyörillä, jalan ja julkisella liikenteellä on priorisoitava tärkeimmäksi kaupunkiliikenteen kehittämisessä. Se helpottaa ja sujuvoittaa myös nuorten liikkumista, elävöittää kaupungin keskustaa sekä helpottaa jäljelle jäävää välttämätöntä autoilua. Hillitään kaupungin kuluja jättämällä uudet moottoritiet ja monitasoliittymät rakentamatta. Yksityisautoilun korostaminen on takavuosikymmenten vanhentunutta liikenneajattelua. Partion kuntavaalitavoitteista tärkeimpänä pidän lähiretkeilymahdollisuuksien ylläpitämistä, sisältäen ympäristövaikutuksiltaan pienimmän liikuntalajin - melonnan - tukemisen tarjoamalla siihen sopivia rantautumispaikkoja.

Tero Arvonen

Lippukunta tai muu linkki partioon/ Kår eller annan koppling till scouting

Toijalan Eräveikot

Ikä/ Ålder

42

Äidinkieli/ Modersmål

Suomi

Puolue tai valitsijayhdistys/ Parti eller valmansförening

Kansallinen Kokoomus r.p., Samlingspartiet r.p.

Kunta, jossa olet ehdolla/ Kommun som du kandiderar i

Tampere

Kuva/ Foto

Haluaisin valtuutettuna olla kehittämässä yhteistoimintaa kaupungin ja Partion välillä. Partio-ohjelma antaa hyviä elementtejä kouluihin kehittää esimerkiksi ulkoluokka toimintaa. Valtuutettuna haluaisin mahdollistaa kaikille nuorille harrastusmahdollisuuden ja luoda helpon väylän esimerkiksi partioon.

Partion kunnallisvaaliohjelmasta tärkeitä nostoja ovat mielestäni nuorten vaikuttaminen kaupungin päätöksenteossa, nuorten hyvinvointi ja monipuoliset koulutusmahdollisuudet. Pidän tärkeänä, että kaupunki kehittää luontokohteita, takaa turvalliset harrastuspaikat ja hillitsee teoillaan ilmastonmuutosta.

Riina Aspila

Lippukunta tai muu linkki partioon/ Kår eller annan koppling till scouting

Erä-Pirkot ry.

Ikä/ Ålder

39

Äidinkieli/ Modersmål

Suomi

Puolue tai valitsijayhdistys/ Parti eller valmansförening

Kansallinen Kokoomus r.p., Samlingspartiet r.p.

Kunta, jossa olet ehdolla/ Kommun som du kandiderar i

Lempäälä

Kuva/ Foto

Partio on kiistatta monipuolisimpia matalan kynnyksen harrastustoimijoista. Toiminta sopii monen ikäiselle ja haastaa sopivassa suhteessa. Vapaaehtoiset pyörittävät toimintaa mittakaavassa, jollaiseen minkään kunnan nuorisotoimijoiden määrä ei riittäisi. Lempäälässä on meneillään harrastustoimintapilotti koulupäivien yhteyteen. Tässä partio on mukana, mutta haasteita on saada vapaaehtoisia pyörittämään toimintaa päiväsaikaan. Haasteet on kuitenkin tehty voitettavaksi ja uskon, että ratkaisut tähän löydetään yhdessä.
Kunta ja partiolaiset tekevät myös yhteistyötä monissa asioissa, mutta on selvää että äänenkannattajia ja partiotoiminnan tuntevia valtuustotyössäkin tarvitaan. Nuorten osallistaminen päätöksentekoon on partiossa luontevaa. Meillä olisi paljon mahdollisuuksia toimia kommentaattoreina erilaisissa hankkeissa. Kunta kun kuitenkin kysyy aktiivisesti asioita kuntalaisilta. Kun päätöksentekijät ovat tuttuja, tulee päätösten vaikutukset ja niihin vaikuttaminen myös lähemmäksi.

Henri Backman

Lippukunta tai muu linkki partioon/ Kår eller annan koppling till scouting

Tampereen Kotkat

Ikä/ Ålder

41

Äidinkieli/ Modersmål

Suomi

Puolue tai valitsijayhdistys/ Parti eller valmansförening

Vihreä liitto r.p., Gröna förbundet r.p., Ruona lihttu r.b.

Kunta, jossa olet ehdolla/ Kommun som du kandiderar i

Tampere

Kuva/ Foto

Partion merkitystä nuorten kasvattajina ja matalan kynnyksen harrastuksena ei voi kukaan kiistää. Sillä panoksella millä partiolaiset tekevät vapaaehtoistoimintaa ei mikään kunta pystyisi tarjoamaan ammattilaisten panosta. Tampereen on pystyttävä tarjoamaan monipuolisesti tiloja ja tukea lippukunnille. Tästä hyvänä esimerkkinä on uusi lippukunta Vuoreksessa, joka toimii koulun tiloissa.

Lisäksi yhteistyö koulujen kanssa pitää olla monessa mielessä toimivampaa, kuten esimerkiksi harrastuksesta saadun opin hyödyntäminen koulutyössä sekä yhteistyö koulun ja vanhempien kanssa lasten ja nuorten paremman hyvinvoinnin puolesta.

Kaupunginvaltuutettuna ja partiolaisena minulla olisi hyvä kontaktit pitää partiolaisten ja muiden vapaaehtoisjärjestöjen ääntä yllä päätöksenteossa ja samalla myös tarjota mahdollisuutta päätöksentekoon kuulemalla hyviä ideoita esimerkiksi valtuustoaloitteiksi. Lisäksi viestin vieminen eteenpäin eri epäkohdista esim. leiripaikoilla onnistuisi hyvin.

Yuri Birjulin

Lippukunta tai muu linkki partioon/ Kår eller annan koppling till scouting

Ilvesveikot ry

Ikä/ Ålder

25

Äidinkieli/ Modersmål

Suomi

Puolue tai valitsijayhdistys/ Parti eller valmansförening

Vihreä liitto r.p., Gröna förbundet r.p., Ruona lihttu r.b.

Kunta, jossa olet ehdolla/ Kommun som du kandiderar i

Helsinki

Kuva/ Foto

YHDENVERTAISUUS - Helsingissä on ehkäistävä alueiden eriytymistä ja torjuttava kaikki syrjintä. Aion tehdä töitä tasa-arvoisen, monikulttuurisen ja antirasistisen Helsingin eteen.

KESTÄVÄ KAUPUNKISUUNNITTELU - Helsingissä on tehtävä maailman kunnianhimoisinta ilmastopolitiikkaa ja toimittava suunnannäyttäjänä maailmalla. Kaupunkia on suunniteltava joukkoliikenne, kävely ja pyöräily edellä.

NUORTEN SYRJÄYTYMISEN EHKÄISY JA HYVINVOINTI - Syrjäytyminen on #suomensuurinongelma. Sitä voidaan ehkäistä esimerkiksi satsaamalla koulutukseen, parantamalla mielenterveyspalveluita ja mahdollistamalla jokaiselle nuorelle harrastus.

Anastasia Budde

Lippukunta tai muu linkki partioon/ Kår eller annan koppling till scouting

Partion ystävä/ Pyhtään Korpisudet

Ikä/ Ålder

42

Äidinkieli/ Modersmål

Suomi

Puolue tai valitsijayhdistys/ Parti eller valmansförening

Perussuomalaiset r.p., Sannfinländarna r.p.

Kunta, jossa olet ehdolla/ Kommun som du kandiderar i

Kauhava

Partio on hyödyllinen ja hauska harrastus kaikenikäisille,jonka parissa opitut hyödylliset taidot kantavat pitkälle elämässä.

Lotta Ellonen

Lippukunta tai muu linkki partioon/ Kår eller annan koppling till scouting

Taipalsaaren Taivaltajat ry:n lippukunnanjohtaja

Ikä/ Ålder

22

Äidinkieli/ Modersmål

Suomi

Puolue tai valitsijayhdistys/ Parti eller valmansförening

Kansallinen Kokoomus r.p., Samlingspartiet r.p.

Kunta, jossa olet ehdolla/ Kommun som du kandiderar i

Oulu

Kuva/ Foto

Minulle tärkeitä asioita kuntapäätöksenteossa ovat lapset ja nuoret, koulutus sekä hyvinvointi ja hyvä elämä.

On tärkeää, että nuoret saavat rakentaa yhteiskunnasta itselleen mieleistä ja että heillä on siihen tarvittavat tiedot ja taidot. Jokaisella lapsella ja nuorella tulisi olla mahdollisuus harrastukseen sekä luontosuhteeseen, jotka tukevat itsensä kehittämistä ihmisenä sekä itsetuntemuksen kehittymistä. Harrastukset ovat myös osa mielekästä, hyvinvoivaa ja tasapainoista arkea. Minulle on tärkeää, että jokainen lapsi ja nuori saa kasvaessaan tarvitsemaansa tukea jokaisessa elämäntilanteessa ja että esimerkiksi mielenterveyspalvelut ovat helposti saatavilla eikä koulutusputki pääse uuvuttamaan nuoria jo ennen työelämää.

Opiskelen tällä hetkellä Oulun Yliopistossa yleistä kasvatustiedettä neljättä vuotta ja harrastan partiota yhä kotilippukunnassani Etelä-Karjalassa, vaikka päätoimisesti asun Oulussa. Tehdään yhdessä Oulusta Suomen paras paikka asua!

Sofia Engblom

Lippukunta tai muu linkki partioon/ Kår eller annan koppling till scouting

Henrikin Tapulitytöt / Kupittaan Henrikinpojat

Ikä/ Ålder

25

Äidinkieli/ Modersmål

Suomi

Puolue tai valitsijayhdistys/ Parti eller valmansförening

Vihreä liitto r.p., Gröna förbundet r.p., Ruona lihttu r.b.

Kunta, jossa olet ehdolla/ Kommun som du kandiderar i

Turku

Kuva/ Foto

Kuntapäättäjänä haluan vaikuttaa siihen, että Turku on jokaiselle lapselle ja nuorelle paras paikka kasvaa ja elää. On tärkeää ennaltaehkäistä lasten ja nuorten kohtaamia ongelmia. Siksi riittävien resurssien turvaaminen esimerkiksi perhe- ja sosiaalityöhön sekä kouluihin on välttämätöntä.

Olen johtanut 15-vuotiaasta asti joka viikko sudareita, toiminut lippukunnanjohtajana, aikuisena tukena ja kipparina. Tiedän lähimetsien, joukkoliikenteen ja leiripaikkojen merkityksen harrastamiselle. Meripartiolaisena pidän erityisen tärkeänä, että Turku tekee kunnianhimoisia toimia saariston ja Aurajoen saastumisen estämiseksi.

Partiourallani olen nähnyt, miten suuri merkitys harrastuksella on. Haluan, että Turun jokaisella lapsella ja nuorella on harrastus. Partion on hyvä harrastus kenelle tahansa taustasta riipumatta. Tällä hetkellä teen piirissä partion kasvuun liittyvää pestiä. Toivon partion olevan kaupungin keskeinen yhteistyötaho, kun harrastamista Turussa kehitetään.

Veera Granroth

Lippukunta tai muu linkki partioon/ Kår eller annan koppling till scouting

Sjöscoutorganisationen Fribytarna rf.

Ikä/ Ålder

22

Äidinkieli/ Modersmål

Ruotsi

Puolue tai valitsijayhdistys/ Parti eller valmansförening

Svenska folkpartiet i Finland r.p., Suomen ruotsalainen kansanpuolue r.p.

Kunta, jossa olet ehdolla/ Kommun som du kandiderar i

Turku

Kuva/ Foto

Olen ehdolla koska haluan tuoda esiin nuorten ja opiskelijoiden ääntä ja edistää kestävää ja kauaskantoista päätöksentekoa. Haluan nähdä että Turussa panostetaan hyvinvointiin, koulutukseen ja turvallisuuteen sillä ajatuksella että ennaltaehkäisy on pääasiassa.

Kaikki partion kuntavaalitavoitteet ovat tärkeitä, mutta erityisen tärkeänä näen että nuorten osallisuutta päätöksenteossa edistetään entisestään ja että kaikilla nuorilla on mahdollisuus mieleiseen harrastukseen.

🌿 🌿 🌿

Jag ställer upp eftersom jag vill föra fram ungas och studerandes röst och arbeta för mer långsiktigt och hållbart beslutsfattande. Jag vill se ett Åbo där man satsar på välmående, utbildning och trygghet med förebyggande arbete som grund.

Alla scouternas kommunalvalsmål är viktiga, men särskilt viktigt anser jag att det är att ungas delaktighet i beslutsfattandet ökar och att alla unga har möjligheten till en meningsfull hobby.

Pekka Hämäläinen

Lippukunta tai muu linkki partioon/ Kår eller annan koppling till scouting

Olarinmäen Samoojat ry

Ikä/ Ålder

22

Äidinkieli/ Modersmål

Suomi

Puolue tai valitsijayhdistys/ Parti eller valmansförening

Kansallinen Kokoomus r.p., Samlingspartiet r.p.

Kunta, jossa olet ehdolla/ Kommun som du kandiderar i

Espoo

Kuva/ Foto

Kärkiteemani kuntavaaleissa ovat korkeakoulujen ja yritysten toimintaedellytykset, toimiva ja kunnianhimoinen liikenne- ja kaupunkisuunnittelu sekä laadukas ja riittävästi resursoitu koulutus kaikilla asteilla. Toimiva ja kunnianhimoinen liikennesuunnittelu on linjassa Partion kuntavaalitavoitteiden kanssa, sillä se helpottaa kaikkien kuntalaisten ilmastoystävällistä liikkumista. Laadukas koulutus ja erityisesti toisen asteen koulutuksen laatu ja aloituspaikkojen riittävyys on kaikkien nuorten etu.

Partion kuntavaalitavoitteista itselleni läheisimpiä ovat lähiluontoon ja sen saavutettavuuten panostaminen sekä nuorten harrastustoiminnan tukeminen. Espoossa on hyödynnetty luontoa hienosti virkistyskäyttöön erityisesti Keskuspuistossa ja Nuuksion alueella, mutta enemmänkin voisi tehdä - kaikkialla Espoossa.

Olen vakaasti sitä mieltä, että jokainen nuori ansaitsee mieluisan harrastuksen, ja puolueeni Kokoomuksen tavoin kannatan lämpimästi harrastustakuun käyttöönottoa Espoossa.

Saara Hanhela

Lippukunta tai muu linkki partioon/ Kår eller annan koppling till scouting

Vesilahden Valkohännät

Ikä/ Ålder

33

Äidinkieli/ Modersmål

Suomi

Puolue tai valitsijayhdistys/ Parti eller valmansförening

Suomen Keskusta r.p., Centern i Finland r.p.

Kunta, jossa olet ehdolla/ Kommun som du kandiderar i

Kuopio

Kuva/ Foto

Minulle tärkeimmät asiat ovat lapsiperheiden hyvä arki, kaupungin kestävät valinnat sekä luontoliikunnan edistäminen. Näen, että nämä kaikki teemat ovat hyvin partioaatteen mukaisia. Minulle tärkein partion kuntavaalitavoitteista liittyy luontoon ja ilmastoon sekä siihen, että jokaiselle nuorelle taataa mahdollisuus luontosuhteeseen. Kuopiossa parasta on luonto! Meillä on upeat reitistöt ja hienoja kohteita ympäri laajaa kaupunkia - niin keskusta-alueella kuin haja-asutusalueellakin. Tekemistä on vielä siinä, että useammat luontokohteet ovat myös autottomien saavutettavissa.

Jens Hannuksela

Lippukunta tai muu linkki partioon/ Kår eller annan koppling till scouting

Östersundom Scouter

Ikä/ Ålder

31

Äidinkieli/ Modersmål

Ruotsi

Puolue tai valitsijayhdistys/ Parti eller valmansförening

Vihreä liitto r.p., Gröna förbundet r.p., Ruona lihttu r.b.

Kunta, jossa olet ehdolla/ Kommun som du kandiderar i

Sipoo

Kuva/ Foto

Scouternas kommunalvalsmål är alla viktiga, men främst vill jag jobba för att kommunen upprätthåller god skogsförvaltning, eftersom skötsel av skogstillväxt skapar förutsättningar för att bibehålla koldioxidsänkor.
Jag anser att det är viktigt att Sibbo strävar efter att bevara naturen i all sin verksamhet och att inte bostadsområdena utvidgas på naturens bekostnad.

Kaisa Hautakoski

Lippukunta tai muu linkki partioon/ Kår eller annan koppling till scouting

Sata-Hämeen Vasamat

Ikä/ Ålder

32

Äidinkieli/ Modersmål

Suomi

Puolue tai valitsijayhdistys/ Parti eller valmansförening

Vihreä liitto r.p., Gröna förbundet r.p., Ruona lihttu r.b.

Kunta, jossa olet ehdolla/ Kommun som du kandiderar i

Nokia

Kuva/ Foto

Kuntavaaliehdokkaana haluan olla mukana tekemässä inhimillisesti, eettisesti ja ekologisesti kestäviä päätöksiä. Lähiluonnon merkitys on korostunut nyt koronapandemian aikana ja lähiluontoa tulisikin vaalia ja virkistyskäyttöä kehittää niin, että se palvelee kaikkia kuntalaisia. Erityisesti lasten ja nuorten luontosuhdetta tulisi tukea, tapahtuu se sitten varhaiskasvatuksessa, koulussa tai harrastuksen kautta. Jokaisen nuoren oikeus luontosuhteeseen onkin partion kuntavaalitavoitteista itselleni keskeisin, vaikkakin tavoitteista kaikki ovat tärkeitä ja nivoutuvat osin myös yhteen.

Antto Hautamäki

Lippukunta tai muu linkki partioon/ Kår eller annan koppling till scouting

Kalevan Karhut

Ikä/ Ålder

42

Äidinkieli/ Modersmål

Suomi

Puolue tai valitsijayhdistys/ Parti eller valmansförening

Suomen Kristillisdemokraatit (KD) - Kristdemokraterna i Finland (KD) r.p.

Kunta, jossa olet ehdolla/ Kommun som du kandiderar i

Tampere

Kuva/ Foto

Olen kuntavaalissa ehdolla kristillisdemokraattien riveissä Tampereella. Vaaliteemojani on mm.työllisyys, talous, samanarvoisuus kuten esimerkiksi erityistä tukea tarvitsevien opetus ja Vehreämpi Huominen(Kd Pirkanmaa oma teema), toivon, että luontoasioita käsiteltäisiin nimenomaan toivon kautta. Luontosuhteen syntymistä helpottaa myös, mikäli viheralueverkosto on tarpeeksi kattava. Kuntien talous ja työttömyyden hoito ovat myös tärkeitä teemojani

Janina Heina

Lippukunta tai muu linkki partioon/ Kår eller annan koppling till scouting

Hangö Scoutkår

Ikä/ Ålder

39

Äidinkieli/ Modersmål

Ruotsi

Puolue tai valitsijayhdistys/ Parti eller valmansförening

Svenska folkpartiet i Finland r.p., Suomen ruotsalainen kansanpuolue r.p.

Kunta, jossa olet ehdolla/ Kommun som du kandiderar i

Hanko

Kuva/ Foto

- ge barn och unga en trygg och givande uppväxtmiljö
- säkra andrastadiets utbildning i vår stad
- med allt som görs bör vi värna om miljön

- haluan antaa lapsille ja nuorille turvallisen ja antoisan kasvuympäristön
- varmistaa kuntamme toisen asteen koulutusmahdollisuuden
- kaiken minkä teemme, tulisimme tehdä ympäristön suojelemista ajatellen

Juhan Heinonen

Lippukunta tai muu linkki partioon/ Kår eller annan koppling till scouting

Liedon Eränkävijät

Ikä/ Ålder

47

Äidinkieli/ Modersmål

Suomi

Puolue tai valitsijayhdistys/ Parti eller valmansförening

Suomen Keskusta r.p., Centern i Finland r.p.

Kunta, jossa olet ehdolla/ Kommun som du kandiderar i

Lieto

Kuva/ Foto

Mielestäni tärkeitä asioita Liedossa ovat Lietolaiset lähipalvelut. Sosiaali ja terveysuudistuksessa pienet paikkakunnat usein menettävät paikkakunnalla toimivat asiantuntijat keskitettyyn palveluun.
Nuorisotoiminnan osalta minulle on tärkeää, että toimitilojen käytöstä ei oteta alle 18-vuotiaiden osalta maksuja, jotta seurat ja yhdistykset voivat kokoontua kunnan tiloissa. Muutenkin iltaisin on koulutiloja vapaana, joita voisi hyvin käyttää esim. harrastus tai täydennyskoulutuskäytössä.

Veronica Helanen

Lippukunta tai muu linkki partioon/ Kår eller annan koppling till scouting

Partiotyttölippukunta Oulun Valppaat ry

Ikä/ Ålder

20

Äidinkieli/ Modersmål

Suomi

Puolue tai valitsijayhdistys/ Parti eller valmansförening

Svenska folkpartiet i Finland r.p., Suomen ruotsalainen kansanpuolue r.p.

Kunta, jossa olet ehdolla/ Kommun som du kandiderar i

Oulu

Kuva/ Foto

Haluaisin erityisesti päästä vaikuttamaan nuorten asemaan yhteiskunnassa. Toivoisin että nuoria kuunnellaan enemmän päätöksenteossa ja uskallettaisiin antaa nuorille enemmän vastuuta. Nuorille on tärkeää päästä itse vaikuttamaan omiin asioihinsa. On siis tärkeää että nuorilla on omannäköisensä ehdokas jota äänestää.

Niin lapsille kuin nuorille on tärkeää saada harrastaa omista lähtökohdista huolimatta. Harrastaminen on kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin kannalta todella tärkeää sillä se estää syrjäytymistä sekä vähentää mielenterveysongelmia.

Yhteistyö kaupungin kanssa on oleellista jotta voidaan mahdollistaa harrastustoimintaa. Tämä toteutuu esimerkiksi kaupungin tiloissa ja kaupungin ylläpitämissä luontokohteissa.

Perttu Helin

Lippukunta tai muu linkki partioon/ Kår eller annan koppling till scouting

Kaarinan Ristiritarit Ry, Turku

Ikä/ Ålder

42

Äidinkieli/ Modersmål

Suomi

Puolue tai valitsijayhdistys/ Parti eller valmansförening

Suomen Keskusta r.p., Centern i Finland r.p.

Kunta, jossa olet ehdolla/ Kommun som du kandiderar i

Turku

Kuva/ Foto

Haluan turvata kasvavan Turun lapsille lähimetsät leikkejä ja virkistystä varten. Omat lapsuuden metsät kärsivät rajuja tappioita ja trauma on yhä kova. Jos lapsi ei lapsena pääse omin päin metsään, ei hän sinne vanhempana enää edes kaipaa. Kestävin luontosuhde luodaan lapsena.

Koulukiusaaminen tai -väkivalta on toinen tärkeä aihe. Aikanaan itse turpaan saaneena ja nykyään erityisopettajan työssäni tunnen ja tiedän, mitä kiusaaminen tekee. Se on saatava loppumaan niin kouluissa kuin työpaikoillakin. Partio oli minulle se paikka missä ei kiusattu, joten tiedän, että sellainen maailma on mahdollinen.

Lisäksi olen avoimen hallinnon, peruspalveluiden ja kohtuullisuuden kannattaja, ja näistäkin syistä sekä esimerkiksi Heppari-Nättäri-Runosmäen lähimetsien takia olen aika kova ratikan vastustaja. Maakunnallinen lähijuna onkin sitten ihan eri asia, ja semmoista kannatan.

#lähimetsä #kiusaaminen #kohtuullisuus #lapsivaikutukset #avoimuus #partio 🍀

Alina Heywood

Lippukunta tai muu linkki partioon/ Kår eller annan koppling till scouting

Nuotiotytöt ry

Ikä/ Ålder

22

Äidinkieli/ Modersmål

Suomi

Puolue tai valitsijayhdistys/ Parti eller valmansförening

Vihreä liitto r.p., Gröna förbundet r.p., Ruona lihttu r.b.

Kunta, jossa olet ehdolla/ Kommun som du kandiderar i

Turku

Kuva/ Foto

Haluan olla mukana tekemässä Turusta kestävää kaupunkia, joka huomioi päätöksissään myös lapset ja nuoret. Lasten ja nuorten huoli ilmastosta on otettava tosissaan ja kaupungin ilmastotavoitteiden tulee olla kunnianhimoisia. Tavoitteiden eteen on tehtävä konkreettisia toimia, jotta meillä on tulevaisuudessa elinkelpoinen kaupunki ja maapallo.

Olen toiminut tämän kauden Turun nuorisolautakunnassa ja pyrkinyt parhaani mukaan edistämään nuorten osallisuutta Turussa ja täällä nuorisolautakunnalla onkin edustaja kaikissa lautakunnissa. Nuorten ajatusten ja mielipiteiden kuunteleminen on tärkeää, sillä kaupungin päätösten pitkäkestoisimmat vaikutukset osuvat usein juuri nuoriin. Partiolaisten tavoitteista minulle tärkein on laskea äänestysikärajaa kuntavaaleissa 16 vuoteen, jotta kunnalliseen päätöksentekoon voi ottaa osaa vieläkin moninaisempi joukko.

Vapaa-ajallani pelaan jalkapalloa ja partiolippukuntani on Nuotiotytöt, jossa toimin seikkailijaryhmä Kummelin toisena sampona.

Maarit Hirvi

Lippukunta tai muu linkki partioon/ Kår eller annan koppling till scouting

Taipalsaaren Taivaltajat ja Lappeen Tuulitytöt

Ikä/ Ålder

54

Äidinkieli/ Modersmål

Suomi

Puolue tai valitsijayhdistys/ Parti eller valmansförening

Vihreä liitto r.p., Gröna förbundet r.p., Ruona lihttu r.b.

Kunta, jossa olet ehdolla/ Kommun som du kandiderar i

Taipalsaari

Kuva/ Foto

Tahdon suojella Taipalsaaren sisäsaaristoa. Vastustan ylikansallisia kaivosyhtiöitä sekä Kutilan kanavan rakentamista, koska sen vesiä puhdistava vaikutus on "vessanvetäisyn luokkaa". Maisema muuttuu ja hyödyntää vain huviliikennettä. Rahat voisi käyttää muuten vesistöjen puhdistamiseen. Norpalla ja ihmisillä tilaa elää ja uida puhtaassa vedessä.
Kannatan uuden puukoulun rakentamista Saimaanharjulle. Kevyeenliikenteen väylät Rehulan ja Leväsen suuntaan saatava vireille. Vaellusreitit ja laavut kuntoon.
Nuorisotyölle jaettavan rahapotin nostaminen erityisesti partiotoiminnalle.
Teen työtä ihmisoikeuksien puolesta.
Olen Partiopappi, Sotaveteraanien Veljespappi ja vähemmistöjen etuja ajava Sateenkaaripappi

Kimmo Hollmén

Lippukunta tai muu linkki partioon/ Kår eller annan koppling till scouting

Auran Tähtipojat

Ikä/ Ålder

41

Äidinkieli/ Modersmål

Suomi

Puolue tai valitsijayhdistys/ Parti eller valmansförening

Suomen Keskusta r.p., Centern i Finland r.p.

Kunta, jossa olet ehdolla/ Kommun som du kandiderar i

Kaarina

Kuva/ Foto

Tärkein teema partion tavoitteista on "Nuorten osallisuus". Olen ollut Kaarinassa edistämässä sitä, että nuorisovaltuuston edustaja on läsnä jokaisessa lautakunnassa ja saa tuoda nuorten mielipiteet tietoomme.

Minulle tärkeitä teemoja, joiden puolesta haluan puhua, tehdä töitä sekä päätöksiä:
Kuntalaisten laadukkaat palvelut. Pelkkä veroprosentti ei kerro miten kuntalaiset viihtyvät tai miten he kokevat palveluiden saatavuuden. Palvelut sekä niiden saavutettavuus ovat nyt nousseet entistä tärkeämpään rooliin koronaepidemian myötä.

Matkailu ja lähiruoka: Kaarina on saaristokaupunki ja paljon upeita kohteita sekä kuntalaisille että turisteille.

Aktiivinen kolmassektori: Partiolippukunnat sekä lukuisat muut järjestöt tuottavat paljon hyvinvointia toiminnallaan. Yhdistysten toimintaedellytyksien tukeminen on yksi tärkeä kunnan tehtävä.

Inka Hopsu

Lippukunta tai muu linkki partioon/ Kår eller annan koppling till scouting

Kauka-Kuutit

Ikä/ Ålder

44

Äidinkieli/ Modersmål

Suomi

Puolue tai valitsijayhdistys/ Parti eller valmansförening

Vihreä liitto r.p., Gröna förbundet r.p., Ruona lihttu r.b.

Kunta, jossa olet ehdolla/ Kommun som du kandiderar i

Espoo

Kuva/ Foto

Ilmastonmuutoksen torjunnan ja luonnonmonimuotoisuuden säilyttämisen eteen on paljon tehtävissä myös kunnissa. Hiilineutraali Espoo2030 tavoitteen toteutuminen vaatii tämän näkökulman parempaa huomioimista niin kaavoitus-, energia- ja rakennusratkaisuissa kuin joukkoliikenteen toimivuudessa.

Kun väestö ikääntyy on riski, että yhä isompi taloudellinen satsaus tarvitaan sote-palveluihin. On tärkeää pitää koulutuksen ja nuorten palveluiden puolta. Korona-aika on syventänyt monen nuoren pahoinvointia, heikentänyt oppimistuloksia ja lisännyt yksinäisyyttä, nuorisotyötä, oppilashuoltoa ja muita tukipalveluita tarvitaan. Nuorten osallistumista ja kuulemista päätöksenteossa pitää vahvistaa niin Nuvan kuin muiden kanavien kautta.

Ensi vaalikaudella on tärkeä jalkauttaa Suomen uusi harrastusmalli kuntiin. Tavoitteena on jokaiselle mieluinen harrastus ja porukka, jossa saa olla oma itsensä, ja jossa ketään ei syrjitä. Mukaan toteuttamaan pitää saada järjestöt, seurat ja kulttuuritoimijat.

Saara Hyrkkö

Lippukunta tai muu linkki partioon/ Kår eller annan koppling till scouting

Koudat ry

Ikä/ Ålder

33

Äidinkieli/ Modersmål

Suomi

Puolue tai valitsijayhdistys/ Parti eller valmansförening

Vihreä liitto r.p., Gröna förbundet r.p., Ruona lihttu r.b.

Kunta, jossa olet ehdolla/ Kommun som du kandiderar i

Espoo

Kuva/ Foto

Hyvä kaupunki lapsille ja nuorille on parempi kaupunki ihan kaikille. Luonto lähellä, hyvät koulut ja päiväkodit, helppo liikkua paikasta toiseen jalan, pyörällä tai joukkoliikenteellä, kivaa tekemistä kaiken ikäisille, kirjastot olohuoneen jatkeena, kohtuuhintaisia koteja, apua elämän solmuihin matalalla kynnyksellä, vaikuttavia ilmastotekoja. Näiden puolesta teen hommia.

Kaikki partion kuntavaalitavoitteet ovat sydäntäni lähellä ja jokaista olen päässyt osaltani viemään eteenpäin. Luonto ja ilmasto ovat kuitenkin kaiken elämän perusta. Meillä on kova kiire pysäyttää luontokato ja kaupungeilla on siinä näytön paikka. Hätkähdyttävän moni tuttukin laji on jo uhanalainen. Metsät, niityt, merenrannat, vapaana virtaavat vedet ja kaikki luonnon pienet ja suuret otukset tarvitsevat puolustajia. Ja vaikuttavat ilmastoteot tekijöitä!

Espoossa rakkainta on juuri luonto - merenrannat ja Nuuksion metsät. Haluan, että niissä on tulevaisuudessakin hyvä seikkailla ja helppo hengittää. 🦊🦔🌲🌊