Söker du efter något meningsfullt att göra på din fritid? Kanske ett uppdrag som frivillig i Finlands Svenska Scouter är något för dig! Det finns många olika scoutuppdrag utanför kåren som du kan göra som frivillig och som matchar just dina intressen.

FiSSc är ett förbund som består av 61 kårer och kring 4500 scouter. Tillsammans förverkligar vi scouting på svenska i Finland, utvecklar scouting nationellt, känner gemenskap och skapar oförglömliga upplevelser – tillsammans är vi FiSSc. En frivillig som engagerar sig på förbundsnivå kallas förtroendevald. Förbundet består av omkring 100 förtroendevalda som arbetar för att stöda våra kårer och utveckla scoutingen på svenskt håll i Finland.

Inför ett nytt verksamhetsår 2022 finns det nu ypperliga chanser att ta sig an nya utmaningar då vi söker förtroendevalda till olika uppdrag inom förbundet. Som förtroendevald i FiSSc får du erfarenhet av att arbeta i en stor frivilligorganisation och en bättre förståelse för hur finlandssvensk scouting fungerar. Du får också vara med och påverka vad vi gör som förbund. Du får se en ny sida av scouting och uppleva gemenskap med andra förtroendevalda. Varje förtroendevald har ett uppdrag med ett specifikt kunskapsområde och målsättningar. Det finns en förväntan på vad du ska göra inom ramen för ett uppdrag, men du har också möjlighet att forma uppdraget så det passar dig och din livssituation. Förutom att det är meningsfullt och roligt, ger erfarenheten av ett uppdrag i en större organisation även många färdigheter som är till nytta i arbetslivet och studier. Dessutom får din kår större insikt i förbundet och allt som FiSSc kan erbjuda kåren. Det är i alla kårers intresse att ha en ledare med som förtroendevald i FiSSc. 

Tidigare erfarenhet av förbundsarbete behövs inte

Du behöver inte ha någon tidigare erfarenhet av förbundsarbete för att komma med som förtroendevald. Varje förtroendevald får en introduktion till uppdraget av sin uppdragsgivare som fungerar som en slags handledare under hela uppdragets gång. Tillsammans med uppdragsgivaren sätter ni upp förväntningar och målsättningar med uppdraget i ett handslag.

Det finns olika slags förtroendeuppdrag – både små och stora, långa och korta. Det finns gruppuppdrag och stabsuppdrag av olika kravnivå och omfattning. Rekrytering för stabsuppdrag och kortare projekt sker året om. Medan ansökan till förtroendeuppdragen alltid är öppen på hösten.

För 2022 års uppdrag som förtroendevald gäller den här tidtabellen:

 • Sista ansökningsdagen till uppdragen som gruppordföranden är den 7.11.2021
 • Sista ansökningsdagen till uppdragen som gruppmedlem är den 28.11.2021

Alla lediga uppdrag för förtroendevalda (och stabsuppdrag) listas alltid i Uppdragsbörsen, den hittar du på adressen: www.scout.fi/ledigauppdrag. Det är i Uppdragsbörsen du söker om ett uppdrag, det är Uppdragsbörsen du vill sprida till alla de som du också tycker ska komma med som förtroendevald.

Det finns garanterat ett uppdrag för alla

Det är de olika grupperna som tillsammans med FiSSc:s kansli stöder kårerna och gör en stor del av det konkreta utvecklingsarbetet. I grupperna jobbar ett mindre gäng scouter (explorer, rovers och ledare) kring en specifik verksamhet. Grupperna är fördelade i följande verksamhetsområden:  

Scoutfostran och program

 • Programgruppen
 • UTE-gruppen
 • Sjörådet

Kompetensutveckling

 • Utbildningsgruppen
 • Ledarstödsgruppen
 • Mentorgruppen
 • Utmärkelseteckenkommitén

Medlemsutveckling

 • Kårstödsgruppen
 • Mångfaldsgruppen

Kommunikation och samhällsrelationer

 • Scoutmedia
 • Scoutposten chefredaktör
 • SoMe
 • Samhällsgruppen
 • Hållbarhetsgruppen

Blev du intresserad?

I Uppdragsbörsen kan du i lugn och ro läsa vad ett uppdrag går ut. Om du hittar ett uppdrag som intresserar dig är det bara att modigt lägga in en ansökan. Tveka inte att ta kontakt om det är något du undrar. I varje uppdragsannons finns det en kontaktperson som gärna svara på dina frågor gällande det specifika uppdraget. Du får också väldigt gärna kontakta någon i styrelsen, sittande gruppordföranden eller någon på kansliet om det är något du funderar på – vi finns här för dig!

Du hittar kontaktuppgifter till alla grupper och styrelsen här och till alla anställda här.  

Kom med och FiSSca!