FiSSc har en ny fana! Hurra hurra hurra! Inte nog med det vi har även nytt bordsstandar och ärmmärke. Detta är en berättelse om hur alla dessa nya ting blev till. 

scoutmetoden ingår symbolik som en jämlik del med resten av bitarna som bygger upp scoutmetoden. På finska heter scoutkår lippukunta som på svenska ordagrant skulle vara flagg- eller fankår. Detta är ett gott vittnesbörd om att vi inom scouterna har en stark tradition med fanor, märken och symbolik och att dessa har en central uppgift i verksamheten. Likaså finns det en tradition kring bordsstandarer, något som inom många andra organisationer är på nedgång. 

På höstmötet 2020 röstade medlemmarna fram en ny logo till förbundet. Eftersom det i den gamla fanan på den mest värdefulla platsen – i mitten av fanan – fanns FiSSc gamla logo, den som i folkmun ofta kallas för ”korven” eller ”flytvästen” var det klart att FiSSc kommer att behöva en ny fana. Den gamla logon, som egentligen är en stiliserad scouthalsduk, finns också i gamla bordsstandaret. Styrelsen beslöt i februari att en arbetsgrupp skulle bildas för att ta fram förslag på ny fana och bordsstandar. Då arbetsgruppen hade valts antog sig gruppen att även ta fram förslag på nytt ärmmärke. Fanarbetsgruppen består av vice scoutchef Jens Back som ordförande och av Eric Jansson, Victor Spiby, Robert Holmberg och Rasmus Weiss som medlemmar i arbetsgruppen. 

Fanarbetsgruppen har arbetat aktivt sedan mars då vi hade vårt första möte. I framtagandet av ny symbolik för FiSSc har diskussionerna och förslagen snurrat kring symboler och saker som är viktiga för förbundet. Vi bollade olika symboler som kunde tänkas representera mångfalden inom förbundet. Det var från början ganska klart att färgerna vi ville använda skulle vara rött och gult, så som i halsduken. Även de vexillologiska (läran om fanor) och heraldiska (läran om heraldiska vapen) reglerna beaktades i arbetet och vi bekantade oss med FS olika distrikts fanor och hämtade idéer från dessa. Det fanns några olika synpunkter på ifall om FiSSc:s nya logo skulle finnas med i fanan eller inte. Det skulle vara ganska naturligt i och med att logon fanns med i gamla fanan och att flera andra organisationer har logon i sin fana. Lika så är det ett högtidligt och synligt ställe att ha sin logo eller symbol i. Det som talade emot detta var att den nya logon kan anses som väldigt modern och den kan vara knepig att sätta in i en fana på ett sätt som inte strider med eventuella övriga element i fanan. Fanarbetsgruppen föreslog därför att ifall om styrelsen väljer att anta som ny fana ett av förslagen som inte hade FiSSc nya logo skulle den nya logon sättas in som element i fanans knopp på bärstången. Knoppen på fanan är även den en viktig del av helheten. Totalt hade man sju förslag som gick vidare till styrelsen.  

Till styrelsen hade man bara ett förslag var på bordsstandar och ärmmärke. 

Den nya fanan för FiSSc
FiSSc nya bordsstandar.

Styrelsen beslöt att välja ett traditionsenligt förslag med två färger och liljeklöverskura till fana. Skuran, det vill säga en delningslinje som används för att geometriskt indela en vapensköld eller en fana i olika fält, ligger vid gyllenen snittet, det vill säga 0,318 längdenheter från stången. Färgerna och skuran säger ”Finlands Svenska Scouter” då färgerna ofta anses som de finlandssvenska färgerna och liljan och klövret som scoutsymboler. Av alla förslag som fanarbetsgruppen tagit fram är denna heraldiskt sett den mest korrekta. De sju hela liljorna i skuran symboliserar scoutidealen. Fanan är 110 cm x 110 cm. 

Styrelsen beslöt att godkänna fanarbetsgruppens förslag på ny bordsstandar och ärmmärke. I bordsstandaret finns både skuran och FiSSc logo med. Bordsstandaret kommer bland annat att bli ett förtjänsttecken och förhoppningsvis stå på paradplats i många hem. Förhoppningsvis väcker den diskussion om scoutingen. Som ärmmärke valdes ett runt märke var FiSSc nya logo finns i mitten och i färgerna gult och rött. Diametern är den samma som FS har för sitt ärmmärke. Man ville ha ett ärmmärke utan texten ”Finlands Svenska Scouter” – som funnits i gamla ärmmärket – eftersom logon i sig redan säger samma sak. På detta sätt undviker man att upprepa sig. FiSSc logo symboliserar gemenskapen inom scouterna, äventyret och verksamhet i naturen. 

FiSSc nya ärmmärke

Varken fanan, bordsstandaret eller ärmmärket har ännu beställts och anbuds- och beställningsprocessen har satt i gång. Målet är att hålla högtidlig fanspikning i samband med FiSSc höstmöte i Nokia den 31 oktober. 

Fanarbetsgruppens ordförande, 
Jens Back