Vårmöte 25.3 kl. 11.00

Den 25 mars samlas vi igen för FiSSc:s vårmöte på Scoutstationen i Helsingfors. Deltagande online är även möjligt.

Observera att anmälan till vårmöte är obligatorisk. Ur anmälan ska framgå om delegaten deltar på plats eller online. Anmälan görs i Kuksa senast 20.3. Ifall av omröstning sker detta med hjälp av den elektroniska tjänsten Äänestyskoppi.fi. Röstlängden görs upp enligt anmälningarna i Kuksa.

Kallelsen och föredragningslistorna har skickats i två exemplar till varje kår. Styrelsen ordnar också ett Diskussionstillfälle inför FiSSc:s vårmöte 22.3 kl. 19.00 där du får information om vårmötets beslutsärenden.

Du hittar möteslänken till informationstillfället och alla möteshandlingar på webbadressen scout.fi/vårmöte2023