Scoutveckan firas 19-25.4

Scoutveckan som firas 19–25.4 har i år fokus på vuxna som möjliggör scoutverksamhet. Under veckan ordnas det bland annat evenemang för att rekrytera vuxna. De kårer som ordnar rekryevenemang får stöd från FiSSc både i form av material och marknadsföring. På grund av coronaepidemin har scouterna under en lång tid främst fungerat på distans. Nya sätt att scouta har tagits fram i rask takt av de vuxna scoutledarna som också jobbat hårt för att hålla i gång verksamheten för barn och unga. Istället för att lägga verksamheten på is har scoutledarna ändrat på verksamheten t.ex. genom att ordna utemöten för de yngsta åldersgrupperna och onlineträffar för de äldre. Ledarna har hittat på många nya programtips, både för möten och för scouterna att utföra på egen hand eller tillsammans med familjen.

De vuxna har en central roll inom scoutingen. Att verksamheten och vardagen i kåren fungerar ligger på deras ansvar. De äldre ledarna stöder även de yngre ledarna och hjälper till med att arrangera evenemang och utfärder. I många scoutkårer ordnar de vuxna dessutom program sinsemellan och samlas för att träffas – mest online förstås i dessa tider.

Här hittar du evenemangen du kan pröva på på svenska. De finskspråkiga evenemangen finns här.

Bild: Niko Tamminen