Vårmöte 19.3 – möteshandlingar

Den 19.3 är det dags för FiSSc:s vårmöte på Scoutstationen i Helsingfors. Förutom stadgeenliga ärenden behandlas även upplösande av FSSF, reviderade stadgar för FiSSc och FSFSF, förslag till reviderad Ekonomi- och administrationsstadga. Infoärenden är bl.a. Nothamn 2023 och områdesläger 2024. Dessutom inleder vi dagen med högtidlig ceremoni för FiSSc:s nya fana.
Kallelsen och föredragningslistorna har skickats i två exemplar till varje kår. Styrelsen ordnar också ett Diskussionstillfälle inför FiSSc:s vårmöte 2022 15.3 kl. 18.00 där du får information om vårmötets beslutsärenden.
Du hittar möteslänken till informationstillfället och alla möteshandlingar på webbadressen scout.fi/vårmöte2022
Bild: Aleksi Murtojärvi