Med stor sannolikhet har du i något sammanhang hört meningen: Finlands Scouters Medlemsmöte är det högsta beslutsfattande organet! Men vad betyder det? Och vem får egentligen vara med och bestämma? Här kommer svaren på dom frågorna från en som deltog på det senaste medlemsmötet!

Finlands Scouter är takorganisationen för all scouting i Finland och utgörs av 10 scoutdistrikt samt FiSSc. Finlands Scouter har en styrelse med en stor organisation under sig men det som sätter upp reglerna för hur Finlands Scouter arbetar är det s.k. medlemsmötet. Medlemsmötet kan jämföras med FiSSc:s medlemsmöten, dvs. vår- och höstmöten, men ordnas endast vartannat år. På medlemsmötet samlas delegationer, det vill säga representanter, från de 10 finska distrikten och FiSSc för att besluta om den finländska scoutingens framtid.

Nå vem sitter i delegationen för FiSSc:s del då? Du kan komma med på medlemsmöte, jo, just precis du! Eller din scoutkompis, eller i princip vilken FiSSc-medlem som helst. Som bevis på det var jag med i delegationen till senaste mötet, hösten 2018, och jag är faktiskt mycket vanlig. Då jag fick frågan om att komma med i delegationen tänkte jag direkt att det här är nog inget för mig, jag var ju knappt ens FiSSc-aktiv och antog att man måste ha massa kunskap om scoutingen för att komma med. Och till råga på allt är jag ju så dålig på finska! Snabbt lärde jag mig att detta inte var fallet alls, utan de söks scouter i olika åldrar med olika bakgrund med till delegationen för att se till att vi har en bra representation av FiSSc som scoutförbund.

FiSSc delegation i Villmanstrand, 2018.

Medlemsmötet ordnas i år den 13-15.11 i Esbo. Inför själva mötet håller delegationen möten då man förbereder sig för medlemsmötet. Det känns kanske lite tårta på tårta, eller möte på möte, men det är bra för delegationen att ha ett hum om läget inför helgen på förhand. Delegaterna får även olika ansvarsområden inför medlemsmötet, då det ofta är en del dokument att läsa igenom och då är det tacksamt att dela upp arbetet sinsemellan. För två år sedan fick jag det stora ansvaret för delegationens feelis! Detta var ett tacksamt ansvar för en förstagångs delegat då jag kunde stöda hela delegationen i sitt arbete och samtidigt fick en insyn i vad det hela går ut på.

Medlemsmötet i sig var en omtumlande, rolig och givande upplevelse och på många sätt öppnade det upp mina ögon för en helt ny sida av scoutingen – en sida som länge känts avlägsen för mig som “helt vanlig” scout. Tidvis var det förvirrande och den finska scout-vokabulären helt främmande för mig men med hjälp av andra i delegationen kunde jag hänga med. Det var speciellt roligt att märka att attityden mot oss svensktalande var väldigt positiv och under namnuppropen var det inte ovanligt att höra en finsktalande säga “närvarande” istället för “paikalla”. Om du ens är lite intresserad rekommenderar jag varmt att söka till delegationen i år, men passa på, sista dagen för att söka är redan 15.03!

All info du behöver för att söka hittar du här! Vem vet, kanske vi ses i Esbo i november?