Styrelsens femte möte för året hölls online den 7.5.2024. Det var ett så kallat rutinmöte utan någon större helhet som skulle behandlas. På mötet hann vi ändå med en hel del smått och gott, bland annat tillsattes flera medlemmar till FiSSc 50 år-jubileumskommittén och Ellen Sahlström som vice lägerchef för förbundslägret. Undertecknad är speciellt glad för att få Ellen som par! Också Ledardagarna 2024 fick nya stabsmedlemmar och projektplan samt budget godkändes. 

Didrik och scoutchefen rapporterade från Scoutrådets möte och vi slog fast deltagaravgifterna för kurser och evenemang 2025. Mer ingående diskuterade vi lägerområdet som en av styrelsen tillsatt arbetsgrupp utrett som ett potentiellt köpobjekt för FiSSc. Styrelsen beslöt att vi går vidare med arbetet, men vissa utredningar måste ännu göras innan vi kan ta ett beslut om att föreslå eller inte föreslå köpet till höstmötet.  

Styrelsen beslöt också om stipendieutdelningen för FiSSc-stipendier med ansökningsdeadline den 15.4 och fick en rapport om rekryteringsläget för de lediga tjänsterna på kansliet. 23 personer hade ansökt om de tre öppna tjänsterna. Mötet klockade in på 2h 39 min, snabbt och effektivt alltså!  

Soligt styrelsemöte i Pargas!

Styrelsemöte 6/2024

Årets sjätte möte hölls under styrelsens sommarseminarium i Pargas (26.5) där Petra stod värd. Många av styrelsemötets ärenden var sådana som vi redan tidigare under helgen eller på föregående veckas GuldFiSScmöte (möte för förbundets gruppordförande) diskuterat mer ingående. Till dessa hör bland annat händelsekalendern för 2025. Den har fokus på flera evenemang på samma ort under samma helg för att göra mer samåkande möjligt för kårledare och för att underlätta planeringen av kårernas egna evenemang. Händelsekalendern 2025 hittas här. Under både GuldFiSScmötet och styrelsemötet följde vi också upp hur verkställandet av verksamhetsplanen 2024 ser ut, och vilka målsättningar som ännu kräver fler åtgärder under året.  

Ett projekt för 2025 som på ett konkret sätt sattes igång är FiSScFjäll, vars chefstrio styrelsemötet tillsatte. Lycka till i era uppdrag, Jens, Krista och Emil! I andra lägernyheter kunde vi konstatera att stabsrekryteringen för förbundslägret pågår och styrelsen fick en rapport om läget med ÖS på 24/7 av områdeslägrets projektkoordinator Laura.  

Trots att vi i hade mötet i sommarvärmen på terrassen hann vi ändå tänka på julen. Bara 139 dagar kvar tills man får sälja den första adventskalendern för i år! Vi godkände adventskalenderkampanjplanen och 18 000 kalendrar beställs till förbundet.  

Styrelsen har under de gångna månaderna jobbat mycket med rekrytering, och nu kan vi med glädje meddela att vår nya verksamhetsledare Jenny inleder sitt arbete på kansliet den 12.8, och snart är rekryteringarna slutförda för de övriga lediga tjänsterna. Välkommen till FiSSc allihop!  

Styrelsens sista möte innan vi håller sommarpaus (vi har lovat dyrt och heligt!) är den 11.6. I hopp om fint sommarväder även då! 

Styrelsen genom Maja