Årets fjärde styrelsemöte hade vi i Karisflickornas kårlokal. Det var sådär i mitten för oss som bor på fasta Finland. Före styrelsemötet fick vi höra på och ställa frågor till Malin Ström från Föreningsresursen (Svenska folkskolans vänner). Hon höll en bra och informativ Styrelseutbildning. Rekommenderar varmt alla kårstyrelser att delta på Föreningsresursens utbildning! Ibland är det bra att höra orsaker varför vissa saker ska göras på visst sätt eller vad lagar/föreskrifter på riktigt stipulerar.

Till styrelsemötets höjdpunkter hörde att tillsätta jubileumskommittén med Malin Lindholm och Daniela Karlsson i spetsen. Det ska bli roligt med jubileum! Hör av dig till styrelsen eller kommittén om du vill vara med att förverkliga 50 års jubileet. Roligt är också att Ledarstöd som länge endast varit kanslilett med lite styrelseinput har en gruppmedlem. Malou Somppi ska börja med att göra en enkät kring ledares motivation. Höll öron och ögon öppna!

På styrelsemötet diskuterade vi också om utvärdering av pågående året och konstaterade att vi behöver ge det mera tid än lite av ett styrelsemöte. En hel del mindre ärenden kopplat till Finlands Scouter hann vi också med. Vi gick igenom hälsningar från förstärkta mötena och konstaterade bland annat att nya säkerhetsföreskrifter är på kommande och de sedan behöver översättas samt att vi behöver ha koll på olika projekt som FS startar upp för att se till att svenskan beaktas. Arbetsutskotten har fortsatt hålla aktiv kontakt för att fortsätt med gott samarbete. Såhär i slutet av våren var det också dags för att gå igenom ekonomin för första kvartalet samt besluta hur många adventskalendrar FiSSc beställer. Målet är att sälja 18 000 adventskalendrar. Även om det är väldigt vintrigt väder när denna möteshälsning skrivs känns det nog tokigt att besluta om adventskalendrar i april, men när det är landsomfattande processer behöver det göras i god tid.

Senaste info kring nyanställningar hittas i hälsningen som scoutchef Laura skrivit: Hälsning till förbundet