Styrelsen var tillbaka online vid senaste möte den 28 april. Till mera sedvanliga ärenden på mötet var att vi påbörjade arbetet med nästa års budget genom att se på evenemangsbudgeter. Det var också dags att se hur det går för de olika grupperna genom Åtgärdstabellen. Alla grupper har sin egna inriktningar men jobbar ändå för samma målsättningar, för att koordinera och hitta synergier sammanställs allt i den så kallade Åtgärdstabellen. 

När det finns nya förtroendevalda till uppdrag brukar vi på styrelsemöten tillsätta dessa. Denna gång var det dags att tillsätta stabsmedlemmar i Nothamns stab och stabchefen för FiSScAkademin. Båda staberna söker ännu medlemmar. Nothamns stab söker ännu personer som är intresserad av ekonomi, program eller bespisning. Hör av dig till tex lägerchef Niki Hamro vid intresse! Ida-Helena Patoranta hoppas få jobba tillsammans med en härlig grupp för att planera FiSScAkademin i Norrvalla 28-30.10. 

Under möter diskuterade vi om principen för att få Scoutposten till pappers borde ändra. Detta som ett led för att minska kolavtrycket. I nuläget är förvalet för alla medlemmar (medlemstyp 1) att Scoutposten skickas per post, men vi diskuterade om det istället kunde vara bättre om förvalet är digital tidning och att de som vill läsa papperstidning ska aktivt välja det. Tanken är att man skulle få Scoutposten hem bara ifall man kryssat i att man vill ha det efter att man fyllt 23. Det vill säga Scoutposten skulle bli opt in i stället för opt out som det är i dag. I nuläget bestämde vi inte annat än att kolla upp om det är möjligt att räkna ut hur mycket förändringen skulle påverka FiSSc:s kolavtryck och om det rent tekniskt är möjligt att ändra. 

På mötesagendan var också områdesläger. Projektbeställningen börjar vara klart och snart kommer den att finnas på Områdesläger-sidan på scout.fi. På sidan kommer så småningom också andra dokument, såsom avtalsbotten. 

Gällande sommarens storläger, Finnjamboree Kajo, diskuterade vi både om idéer för hur FiSScar ska synas och kännas igen på lägret samt hur tack-kulturen kan stödjas på lägret. Om planerna lyckas finns det något kul för alla FiSScar plus något litet extra som kan stödja tack-kulturen. 

Styrelsen beslöt också att donera den gamla FiSSc-fanan till Scoutmuseet i Åbo. En värdig slutförvaringsplats till den var all kan gå och se på den. 

Styrelsen genom Petra