Med jämna mellanrum brukar styrelsen samlas en helg för att diskutera, planera, och såklart sitta på ett möte (de hör lite till den här styrelse-grejjen). Denna gång bar det av till Solvalla, Esbo 25-27.3. Förutom möte badade vi bastu, njöt av vårvädret och åt gott.  

Resultatet av olika diskussioner kommer ni att se trilla in som information under årets gång, bland annat diskuterades områdesläger i mera detalj än det som presenterades åt kårerna på förbundets vårmöte. Syftet med denna möteshälsning är dock precis det, att presentera de beslut och diskussioner som skedde under styrelsens möte lördagen den 26 mars. 

Mötet började med diskussion om då kommande scoutledarträffar och det avklarade vårmötet. Ifall du missade vårmötet så rekommenderar jag varmt att ta in dig på FiSSc Instagram konto (@fissc) och kolla in ’highlighten’ för vårmötet, där finns en snabb uppdatering om besluten som togs. Styrelsen var mycket nöjd med vårmötet och tacksam för alla som tog sin tid för att delta!  

Efter diskussionerna gick vi vidare till mera konkreta ärenden. Före vårt styrelsemöte hade Finlands Scouters (FS) styrelse på sitt möte fastställt gruppsammansättningen för en projektgrupp som cirka gurka fram till november kommer att evaluera och sedan föreslå en ny mall för samarbete samt utvecklingsområden för samarbetet mellan FS och FiSSc. För att precisera är gruppens syfte detta: 

”Syftet med projektet är att främja samarbete mellan organisationerna (FiSSc och FS) för att säkerställa stöd till den svenskspråkig scoutingen, inklusive samarbete mellan både anställda och förtroendevalda.” 

Till gruppens medlemmar valdes Malin Lindholm, Daniela Karlsson, Pauli Engblom och Erik ‘Knutte’ Stenberg, som alla har god insyn i båda organisationerna. Även uppdragsbeskrivningen fastställdes av styrelsen. I juni kommer gruppen presentera en plan för det vidare arbetet – så håll öronen och ögonen öppna för kommande möteshälsningar.  

Under mötet fick vi även ta del av en verksamhets- och ekonomiuppföljning som presenterades av vår verksamhetsledare Jonna. Vi kan konstatera att en del evenemang blivit krångliga att ordna då halva staber trillat ut i sista minut på grund av korona. Vi vill klappa bland annat staben för normkritiskt ledarskap på axeln som trotts detta drog ett lyckat evenemang. Vi noterar att bland annat båtförarkursen varit väldigt populär i år – hurra för det! 

Några andra lyft: 
  • Den uppdaterade scoutledarhandboken torde vara översatt fram till sommaren 
  • Kompassen har tagits väl emot av dem som tagit i bruk den. 
  • VHF och psykiska första hjälpen genomförs som samarbetskurser 
  • FiSSc deltar på Stafettkarnevalen 20–21.5 i Helsingfors! Samhällsgruppen kommer att informera mer, men ifall du kan hjälpa till under karnevalen får du mer än gärna redan boka in ena eller båda dagarna i kalendern.  

Sist men inte minst fick vi ta del av Annika Rönnblads TG-projekts sammanfattning som granskat översättningsprocesser inom scoutingen. Tack för ett gott arbete. 

Vi hörs, 
Styrelsen genom Melina