Styrelsens sista (officiella) möte innan förbundets vårmöte är avklarat på 3,5 timmar online. De sista förslagen för vårmöteshandlingar är nu godkända av styrelsen och de tillges medlemmarna snart. 

Vad hände då på mötet? Förstås, de vanliga sakerna: som godkännande av föregående mötes protokoll och anmälningsärenden där vi snabbt går igenom vad som är aktuellt i organisationens olika områden. Utöver sånt, så godkände vi projektbeställningen för FiSScAkademin 2022 som går av stapeln 28–30 oktober 2022 på Norrvalla i Vörå.  

Vårmöteshandlingar

Även om vi redan tidigare godkänt några av styrelsens förslag till vårmötet gick ändå den största biten under klubban idag. Ärenden vars förslag behandlades är: 

  • Finlands Svenska Flickscoutförbunds (FSFSF) nya stadgar, främst mindre ändringar för att passa ihop med förslaget för FiSSc:s nya stadgar. 
  • Ett förslag för en ny ekonomi- och administrationsstadga som arbetats fram av en skild arbetsgrupp, tack till er för ett gediget arbete. Styrelsen fastställde förslaget med några små justeringar för att göra vissa punkter tydligare.  
  • Fastställde styrelsens förslag för verksamhetsberättelser, rapporten om samarbetet med Finlands Scouter. 
  • Ett snäppet uppdaterat förslag till valberedningsreglemente, för att ta bort referenser till aktiv rekrytering och mindre språkändringar.  
  • Styrelsen undertecknade också boksluten för våra förbund. 

Utöver de handlingarna behandlades också såklart obligatoriska saker som föredragningslistan och den slutliga kallelsen. Vårmötet kommer inledas med spikning av förbundets nya fana kl. 11 den 19.3, visst kommer du med? 

6000 FiSScar

På varje möte behandlar styrelsen ett ärende som heter 6000 FiSScar. Det är ett sätt att försöka förankra tillväxtarbetet i styrelsens arbete. Punktens namn kommer från målet att vara 6.000 FiSScar vid år 2030 – vår andel av de 100.000 scouterna som då ska finnas i Finland enligt Finlands Scouters målsättning. 

Under denna punkt fick vi ta del av Andrea Hynynens och Emma Sundsténs information gällande just tillväxt. Tillväxtträningsprogrammet som ordnades för sex kårer förra året har åtminstone inte ännu fått en uppföljare, men styrelsen och kansliet är eniga om att det är en bra åtgärd. Skulle du känna dig hugad för att göra ett väldigt praktiskt uppdrag, där du, tillsammans med en scoutkamrat och stöd från kansliet, leder kårer med ett intresse för tillväxt genom ett 6 månader långt program? Var då gärna i kontakt med Andrea eller styrelsen.  

FiSSc medlemsantal genom åren, mätt vid den officiella mätpunkten 1.7. varje år.

Ovanför finns FiSSc medlemsantal genom åren visualiserat, så utgående från det finns det ännu en god bit att gå för att nå 6000 medlemmar – men är det omöjligt? Nej då, såklart inte. Det är faktiskt inte så mycket alls om man spjälkar ut de bland alla kårer och över alla år, det handlar bara om 5 scouter till per år per scoutkår (räknat med 61 kårer och 7 år), det skall vi väl klara av? Målet kan också uppnås bara genom att hålla scouterna aktiva längre, istället för att göra intagningen större – och inte att glömma flera vuxna händer som gör hela kårens arbete. 

Allt för mig, 
Styrelsen genom Didrik