Första varma hälsningar från den nya styrelsen för i år! Från början var det meningen att ha styrelsens januarisemi på Kimitoön, så att vi kunde starta verksamhetsåret med att samla oss lite som styrelse, få en fiilis för varandra och påbörja samarbetet ordentligt. Då tidpunkten närmade sig, insåg vi att pandemiläget inte i år heller var tillräckligt säkert för att träffas fysiskt, så det fick bli en tvådagars Teamshelg istället.

Vi var ändå effektiva och hann med mycket på både lördag och söndag, både i ärendes- och diskussionsväg. På lördagen bekantade vi oss en del med styrelsearbetet och lite dokument som påverkar det (bl.a. vårt gruppkontrakt och FiSScs arbetsordning) och på söndagen hade vi då årets första, dvs. konstituerande styrelsemöte (som vi avslutade i förtid – bådar gott det här!). Här vill jag öppna upp lite vad styrelsemötet innehöll.

FiSSc Styrelse 2022
Styrelsen på möte

Vi spikade genast våra mötesdatum för hela året, behandlade vårt gruppkontrakt och kom överens om vår interna arbetsfördelning. Det är nödvändigt att göra sådant genast så att alla redan kan inställa sig på när vi har möten (var tredje förhoppningsvis fysiskt möte!), hur vi jobbar och kommunicerar med varandra och är på samma våglängd om vem som ansvarar för vad. Viktigt för förtroendevalda, grupper och anställda också att veta vem i styrelsen man kan vara i kontakt med i olika ärenden.

I och med att vi inte har styrelseportföljer, alltså inga förutbestämda arbetsfördelningar, kunde vi dela på kakan så som det passade oss bäst. Följande det nya organisationsschemat som fastställdes på förra årets sista möte, ser fördelningen av områdena ut såhär:

OmrådeAnsvariga styrelsemedlemmar
Scoutfostran och programAnna, Irene (UTE-gruppen)
KompetensutvecklingLaura, Nicole, Jens (Utmärkelseteckenkommittén)
MedlemsutvecklingAlma, Irene
Kommunikation och samhällsrelationerMelina, Didrik
ProjektPetra
Fördelningen av arbete inom styrelsen.

Vi tillsatte utskott, grupper och förtroendevalda. Dessa innefattar bl.a. arbetsutskottet (AU) som består av scoutcheferna samt verksamhetsledaren och som bereder våra styrelsemöten. Vi konstaterade vilka grupper som finns inom FiSSc, kollade läget med förtroendevalda och beslöt att fortsätta med Filip och undertecknad som styrelsens kontaktpersoner till vår samarbetspart Föreningen Navigator. Fortfarande finns det uppdrag inom FiSSc som är lediga, så om du är hugad på något nytt utanför kåren, testa på förbundsuppdrag! Det går nog bra att kombinera med kåruppdrag, kan jag lova från egen erfarenhet.

FiSSc organisationsschema
FiSSc organisationsschema

Vi uppdaterade oss själva om samarbetet med Finlands Scouter och diskuterade möjliga förslag till stadgeändringar. På förra årets sida påbörjades diskussioner om att vårt gemensamma samarbetsavtal med FS skulle kunna uppdateras lite, så vi kollade läget där. Några potentialer för stadgeändringar har också föreslagits av en stadgeändringsarbetsgrupp, så vi tog en funderare på dem.

Vi fick ta del av aktuella ekonomi- och personalärenden. Från och med den 18.1 har en ny anställd jobbat hos FiSSc, Emma Sundstén – hjärtligt välkommen Emma! Hon kommer att arbeta bl.a. med kårstöd och jobba än så länge distans från Jakobstad.

Vi beslöt om att kalla till vårmöte! Förhoppningsvis får vi ha det 19.3 på plats på Scoutstationen i Helsingfors – håll tummarna!

Det var en massa ärenden som ni ser, men det brukar det vara på årets första möte.

Styrelsen, via Anna