Styrelsens sammanträdde över Teams för sitt tredje möte den 7.3.2023. Didrik var mötesordförande i Lauras frånvaro. Mötets främsta ärenden var att gå igenom möteshandlingarna inför vårmötet, diskutera hur Nothamn-lägrets planering framskrider och få insyn i medlemsavgiftsuppbäringsgruppens (FiSSc:s längsta gruppnamn?) fortsatta arbete.

Vi inledde mötet med att gå igenom vad som är på gång och aktuellt inom organisationen. Alla grupper tycks ha kommit bra igång med året och vi kunde med glädje konstatera att områdeslägret i Österbotten 2024 har en fullsatt stab!

Fanny Aaltonen och Rasmus Weiss från Nothamns stab besökte mötet och gav en översikt över läget med lägrets planering. Anmälan är öppen och vi hoppas se många anmälda! För att lägret ska bli av krävs ännu en hel del ledarresurser, och vi funderade på hur styrelsen och FiSSc:s övriga organisation kan stöda staben i sitt arbete och i sin rekrytering.

Mötet fick också besök av Melina Weckman och Filip Nyman, som båda sitter i den nya gruppen som arbetar med att utreda FiSSc:s medlemsavgiftsuppbäring. Medlemsavgiftsuppbäring syftar alltså på hur medlemsavgifterna samlas in i förbundet, och i nuläget fakturerar kårerna sina medlemmar. Styrelsen fick en rapport av gruppens arbete hittills och vi funderade tillsammans på gruppens fortsatta arbete.

Styrelsen gick igenom vårmöteshandlingarna i detalj inför vårmötet 24.3. Vi bestämde även vem som ansvarar för vilket ärende på mötet och att hålla ett infotillfälle innan mötet. Styrelsens undertecknade även bokslutet för verksamhetsåret 2022.

Utöver det har det så kallade “PaJu” arbetet satt igång. PaJu står för partion järjestelmäuudistus (på svenska ungefär scoutingens systemreform) och innebär ett mångårigt arbete med förnyelsen av scoutingens digitala verktyg. Vi diskuterade FiSSc:s roll och möjliga önskemål inför PaJu-arbetet. Styrelsens diskuterade också den tillväxtplan som en arbetsgrupp tagit fram under förra året, och beslutade att planen ska på en större kommentarsrunda till berörda grupper inom organisationen innan den kan godkännas.

Allt väl och hoppas vi ses!

Styrelsen genom Alma Lüttge