I mitten av januari träffades vi i nya styrelsen för första gången. Fredag kväll och lördag fokuserade vi på att lära känna varandra och att börja hitta gemensamma ramar för vårt styrelsearbete. På söndag hade vi vårt första styrelsemöte. 

Styrelsens ritningar

För att lära känna varandra och oss som styrelse utgick vi från lite olika synvinklar. Vi beskrev oss ritandes, diskuterade om våra styrkor utgående från ett personlighetstest och jobbade med scoutingens strategiska mål utgående från vad envar tycker är mest viktigt. Utgående från alla diskussioner började vi få en bild av vem vi är som styrelse och vad vi speciellt vill fokusera på under året. Hållbarhet  samt välmående kårer och förtroendevalda är de helheter vi ser som något vi vill satsa extra på, utan att glömma eller minimera värdet av allt det andra viktiga arbetet som görs inom förbundet och som vi styrelsemedlemmar också jobbar med. Vi hoppas också kunna starta upp en explorerscoutgrupp som skulle vara ett bollplank för styrelsen, så att mera åsikter och idéer skulle komma från scoutingens målgrupp. 

På lördagen fick vi också besök av Knutte från den så kallade samarbetsgruppen. Han introducerade alla i nya styrelsen hur arbetet med att utreda samarbetet mellan Finlands Svenska Scouter (FiSSc) och Finlands Scouter (FS) framskrider. Gruppen jobbar hela tiden vidare och nästa steg är att jobba i mindre grupperingar kring vissa frågor som utkristalliserats som nyckelfrågor. 

Under helgen fanns det också tid att umgås mera ledigt. Vi var på samma ställe som FS-styrelse, så vi hade också möjlighet att bekanta oss med dem. På söndagens frukost träffade vi dem så att säga verksamhetsområdesvis alltså utgående från vem vi främst kommer ha kontakt med under styrelseåret. Det var roligt att såhär direkt i början av året träffa FS-styrelsemedlemmar och börja samarbetet. 

Resten av söndagen fokuserade vi på styrelsemöte. Mycket av mötet handlade om att starta igång årets arbete på en administrativ nivå, tex arbetsordningen, arbetsfördelningen inom styrelsen och när/var vi träffas. Ett och annat dokument var på agendan för att vi ska kunna komma igång med årets arbete väl förberedda. Lite om ekonomiska frågor diskuterade vi också. För att uppmuntra till mer hållbara transportval ändrade vi på kostnadsersättningarna så att en bil fylld med passagerare får klart mera ersättning jämfört med en bil med endast chaufför. Nu är det också möjligt att vid längre onlinemöten (4-7 timmar) få ersättning för matkostnader. En kort lägescheck kring FiSSc:s två kommande läger hann vi också med. Arbetet kring styrelsens gruppkontrakt fortsätter tills nästa styrelsemöte. Nu vid mötet startade vi i styrelsen arbetet med vårmötet och även verksamhetsplanen för år 2024. 

Det var roligt att kunna träffas och vi ska jobba modigt framåt.