Styrelsen samlades online för sitt andra möte den 15.2.2023. Mötet gav bra fart på de projekt vi diskuterat och vill förverkliga under året. Utöver att besluta om nya saker fanns också uppföljning av förtroendevaldas vårsemi, en uppdatering på Nothamn-lägerprojektet, ekonomiärenden och vårmötesberedning på agendan. 

En av de nya satsningarna styrelsen beslöt om är att rekrytera ett s.k. Exploråd, en grupp explorerscouter som kan stöda styrelsen i att leda förbundet mot målgruppens riktning. Vi hoppas kunna samla 10-15 explorerscouter fyra gånger under åren 2023-2024 och tillsammans med dem dels ha roligt, men också fundera på förbundets målsättningar och verksamhet. Så, var förberedda på att sådant kommer ske och sprid gärna ordet vidare till alla explorerscouter i din kår! 

Vi hoppas också på att kunna bjuda in hela förbundets ledare till nya Ledardagar på hösten. Projektbeställningen för Ledardagarna önskar bland annat att öppna upp evenemanget för explorerscouter och att ordna förbundens höstmöte på lördag (vanligtvis ordnats på evenemangets söndag). Målsättningen är att samla omkring 90 scoutintresserade i Åboland på hösten, visst ses vi där?

Teamskrångel ledde till ett nästan komplett gruppfoto!

De andra ärendena var i stora drag mera rutinmässiga, men här kommer några lyft i punktform. Protokollen från mötena kommer också i år att publiceras på www.scout.fi/styrelsemoten. Protokollen kommer alltid med en liten fördröjning eftersom varje styrelsemötes protokoll behandlas på följande styrelsemöte. 

  • Vi fastställde förbundets arbetsordning för 2023 med några sista förändringar, t.ex. ska organisationskartan och verksamhetsområdenas beskrivningar uppdateras så att de motsvarar den verklighet vi har. 
  • Vi allokerade en del av våra budgeterade medel för stipendier till Nothamns stipendiekassa i hopp om att kunna förverkliga lägerupplevelser för möjligast många barn och unga.  
  • Vi beslut om utdelningen av Svenska kulturfondens förbundspaket och om vidare åtgärder för hur vi kunde synliggöra möjligheterna att söka understöd för projekt och verksamhet i framtiden. 
  • Vi godkände vårt gruppkontrakt, alltså ett dokument som bestämmer hur vi jobbar inom styrelsen. 
  • Vi gav kommentarer på arbetet med verksamhetsberättelser från 2022, arbetet med dem fortsätter. 
  • Andrea från kansliet presenterade utvärderingen av vårsemi för förtroendevalda och kartläggningen över möjligheten för ytterligare uppdrag förtroendevalda – det kommer komma nya intressanta uppdrag att söka i FiSSc, kom gärna med! 

Hoppas alla får en trevlig Thinking Day den 22.2.2023! 
Styrelsen genom Didde