Explorer-, roverscouter och ledare – scoututbildningarna finns till för att stöda dig i ditt scoutuppdrag! De ger både kunskap och inspiration, du får lära känna nya bekanta och dessutom får du kompetens som kan vara till nytta också inom studier eller arbetsliv. Utbildade ledare förverkligar mer kvalitativ scoutverksamhet.

Utbildning ger inspiration

Att scoututbildning ger inspiration är något som ofta lyfts fram i kursutvärderingen. Om du känner att du kört fast och inte hittar en väg framåt i ditt uppdrag eller på din scoutstig kan det alltså hjälpa att gå en utbildning. Inte för att staben löser alla dina problem, utan snarare för att du får perspektiv genom att träffa andra scoutledare och får kamratstöd – du får höra om möjliga lösningar och hur andra tänkt. Utbildningen ger dig dessutom ett avbrott, tid att tänka igenom ditt scoutuppdrag och samla nya tips – detta kan i sin tur ge dig ökad inspiration och ork i ditt uppdrag.

Utbildning ger färdighet

Ledarskapsutbildningar erbjuds för explorerscouter och äldre. Det finns utbildningar för både vuxna som nyss börjat i scouterna och för erfarna scoutledare. Du kan gå en utbildning före du inleder ett uppdrag eller om du behöver ny inspiration och tips för ett uppdrag du fungerat i redan ett tag.

Dessutom får du bekräftelse för allt det du redan kan och vet – vilket ofta är mycket mera än du tror. Genom att ansöka om validering eller Open Badge kan du synliggöra den kompetens du fått via scoutingen. Efter att ha genomfört en utbildning kan du ansöka om en validering, dvs. ett officiellt kursintyg som innehåller en studiepoängsrekommendation. Open Badge är ett digitalt märke som används internationellt för att synliggöra kunskap, färdigheter, kompetens och erfarenhet. Valideringsintyget och Open Badges kan användas när man söker jobb, i studierna och för framtida förtroendeuppdrag som ett intyg över kunskap och kompetens. Läs mer om dessa på www.scout.fi

Open Badge är ett digitalt märke som används internationellt för att synliggöra kunskap, färdigheter, kompetens och erfarenhet.

Utbildning ger upplevelser och gemenskap

De flesta som deltagit i scoututbildningar under de senaste fem åren vet att scoututbildning inte känns direkt som en utbildning. Många är vana vid utbildning som föreläsningar i klassrum – för att inte glömma de eviga powerpointpresentationerna. Alla scoututbildningar förverkligas till största delen utomhus, en del t.o.m. helt som seglats eller hajk/vandring

De flesta som deltagit i scoututbildningar under de senaste fem åren vet att scoututbildning inte känns direkt som en utbildning. Många är vana vid utbildning som föreläsningar i klassrum – för att inte glömma de eviga powerpointpresentationerna. Alla scoututbildningar förverkligas till största delen utomhus, en del t.o.m. helt som seglats eller hajk/vandring.

Staberna är måna om att deltagarna får pauser, gott om tid för mat och om möjligt erbjuds det också bastu och kvällsprogram. Vi vill göra utbildningen till en scoutig upplevelse. På en scoututbildning får du vara deltagare, utan det ansvar som många scoutledare i normala fall ofta har. Det är din egen tid!

Har du redan kommit fram till vilken som är nästa utbildning för dig? I tabellen under får du översikt över alla utbildningar som erbjuds och vilka uppdrag de stöder.

Några exempel:
Gammal i gamet – Du har fungerat som Lots redan i över 5 år och känner att uppdraget blivit väldigt rutinartat. Du har slut på idéer och undrar hur det nu var med det nya spejarscoutprogrammet. Då kunde lotsutbildningen vara något för dig! Du ger en dag av din tid, får en verktygsback fylld med idéer, god lunch och möjlighet att träffa andra lotsar. Kanske du utnyttjar dina nya kontakter för att ordna gemensamt program tillsammans med en annan kårs lots för båda kårernas spejarscouter?

Nytt uppdrag i kårstyrelsen – Kåren har tagit i bruk chefstriomodellen och du har tagit dig an uppdraget som uppdragschef. Du har en vag bild av uppdraget, men allt känns ännu väldigt nytt och öppet. Inom chefstrion har ni inte ännu hunnit hitta en arbetsfördelning. Då kunde chefsutbildningen vara något för dig. En helg för alla roller i chefstrion, där du får en klarare bild av ditt uppdrag, får bekanta dig med de verktyg som finns till stöd och får träffa andra uppdragschefer. Ta gärna med dig kårchefen och programchefen på utbildningen också 😉

Bild på scouter som samtalar med varandra i en ring.