För många kan vägen till scoutingen som vuxen kanske kännas lite knepig och det är svårt att som scout veta hur man ska gå tillväga. Scouten Fanny Hammarström berättar här hur hennes scoutstig påbörjades i vuxen ålder.

När pandemin slog till 2020 valde Fanny Hammarström att flytta hem efter studier i Helsingfors. Hon flyttade då ihop med sin scoutande kompis i Vasa. Hon kände att hon under tiden hon sökte jobb ville göra någon nytta och när kompisens kår sökte nya ledare hoppade hon på möjligheten. Fanny hade ingen bakgrund i scouterna även om hon alltid haft många vänner som varit scouter och de var deras historier om äventyr i skogen som lockade med henne. ”Scouting har länge varit som en bokserie full av äventyr, skratt och lärdomar som jag längtat efter att läsa” säger Fanny finurligt.  Som inledning till sin scoutstig blev hon lovad de specialmärken hennes patrull med äventyrsscouter tog och handledning i uppdraget som hjälpledare.

Fanny på skogsväg med scouthalsduk

    ”Jag hade inte riktigt några förväntningar på scoutingen eftersom jag bara hört bitar här och där. Jag blev positivt överraskad över fokuset på learning by doing eftersom jag då kunde släppa pressen att veta allt redan från början” säger Fanny. Det bästa med scouterna är äventyren man får dela med andra men också att se hur ens scouter får lära sig nya saker och utvecklas i sin patrull.

Scoutingen är en hobby där man lär för livet och en möjlighet att komma ut i naturen med vänner. Man kommer med i en trygg och positiv gemenskap – även för vuxna. Det är dessutom en hobby med stor variation, vilket betyder att man hela tiden kan lära sig något nytt. Men vad kan man då göra i scouterna som vuxen? ”Massor!”, säger Fanny utan att tveka. Hon säger att ledarskapet inom scoutingen är det mest uppskattade och det som flest kårer behöver hjälp med. Som ledare i scouterna kan du som vuxen också lära dig mycket och att man får mycket stöd och hjälp när man kommer med. Fanny lyfter också upp att det finns vuxenpatruller i vissa kårer där man som vuxen får pröva på verksamheten eller fortsätta vara scout som vuxen. I vuxenpatrullen ordnar kåren verksamhet som riktar sig till vuxna och kan vara en mjukstart för vuxna som vill aktivera sig.

Det här kan du som vuxen göra i scouterna:

  • Leda en patrull
  • Förverkliga äventyr för scouterna och dig
  • Stöda scoutledare i deras uppdrag
  • Hjälpa till på äventyr och läger (t.ex. koka mat eller hålla workshop)
  • Hoppa in i grupper och lära scouterna något du är duktig på (t.ex. svampplockning eller hur man använder yxan)
  • Vara materialansvarig
  • Hjälpa till med sociala media
  • Delta i evenemang och/eller utbildningar
  • Sitta i styrelsen

   Fannys bästa scoutminne är hennes första scoutläger där hon fick vara med och bygga ett solur och lära de yngre scouterna hur det fungerade. Dessutom hade de ett spontant vattenkrig mellan ledarna under lägret där de yngre scouterna fick gå emellan och klargöra reglerna som gäller under lägret. Scouting ger dig som vuxen en möjlighet att ha barnasinnet kvar genom hela livet.