Om klimatförändringen gör dig orolig och det rycker i demostrationsnerven, kom med och marschera tillsammans för klimatåtgärder i maj! Finlands Scouter kommer att delta i vårens More Voice – Climate March, som äger rum den 2 juni 2024.

Hur kan du delta?
Klimatmarschen inleds samtidigt den 2 juni kl. 14.00 i Helsingfors, Joensuu, Åbo, Tammerfors, Uleåborg, Jyväskylä och Vasa.

Helsingfors marsch startar från Senatstorget. Scouternas gemensamma avgång samlas kl. 13.30 vid J. V. Snellmans staty framför Finlands Bank. Därifrån förflyttar vi oss till Senatstorget innan marschen börjar.

Närmare information om marscherna i andra städer kommer att meddelas på More Voice-kampanjens webbplats

Scouter med klimatmarschplakat på senatstorget i Helsingfors. Solja Nuijanmaa, Lauri Nuijanmaa, Ahti Hopeakoski, Elias Hopeakoski, Aarni Nuijanmaa och Aamos Hopeakoski med sina plakat. Foto: Salla Varpula


Kampanjen ”Fler röster” ska uppmuntra unga att rösta
Europaparlamentet fattar de viktigaste och mest inflytelserika politiska besluten för klimatet och miljön. Till exempel är de flesta av de utsläppsminskningar som uppnåtts i Finland resultatet av beslut som fattats på EU-nivå. Syftet med kampanjen ”Fler röster” är att bidra till att nästa Europaparlament för en genuint ambitiös och rättvis klimat- och miljöpolitik för att trygga levnadsförhållandena på vår planet.

Europaparlamentsvalet i Finland har det lägsta valdeltagandet av alla val, särskilt bland unga (cirka 25 procent). Syftet med kampanjen är att uppmuntra i synnerhet unga att rösta i valet. Kampanjen är partipolitiskt obunden.