Knack, knack, knack! 

Vem e där? 

Jo EU VAL!

Visste du att:

  • I EU-valet har Finland endast en valkrets – Du är alltså inte bunden till din hemregion.
  • Alla partier i Finland får endast ställa upp med 20 kandidater.
  • Européer äter 50% av all choklad i hela världen.
  • Europaparlamentet har 751 ledamöter som ska representera alla EU-medborgare.
  • EU är en av största importörer av grodlår i hela världen.
  • Bara 10,1 % av unga under 25 röstade i EU-valet 2014.

Vi har ju precis röstat i riksdagsvalet, varför är det viktigt att rösta då?

Den absolut viktigaste orsaken varför man ska rösta är ju så klart att få sin röst hörd. Det bästa sättet att få ungas röst hörd, är genom att rösta. I EU fattar man beslut om många frågor som påverkar vårt vardagliga liv. Till exempel har vi möjligheten att röra oss fritt från ett EU land till ett annat EU land utan visum, vilket ger flera möjligheter att åka på utbyte eller att arbeta utomlands. EU-roaming, som betyder att du surfar på nätet för samma pris oberoende av vilket EU land du befinner dig, är också ett exempel på beslut som fattats i EU som haft en positiv inverkan på unga. Många av oss har vänner runtomkring i Europa, och eftersom vi har lätt att röra oss utanför våra egna landsgränser, bidrar detta till att vi känner oss som européer. Eftersom vi tack vare EU har vi haft möjligheten att resa fritt och skapa dessa vänskapsband.

Man ska inte ta det här för givet och därför är det viktigt att rösta i EU-valet. Genom att rösta ser du till att bra typer sitter också i Europaparlamentet!

Vilka frågor är då aktuella i valet?

Brexit, eller Britanniens EU-utträde har ju varit på tapeten i flera år, men nu deltar de ändå i EU-valet. Det är knappast någon som vet exakt vad som kommer att hända med Brexit. Samtidigt här hemma i Finland, men också överallt i Europa, har klimatet och miljön varit viktiga frågor. Klimatförändringen är en så pass stor fråga att ett litet land som Finland inte kommer att kunna lösa det på egen hand. På EU-nivå har man ett förbud mot bl.a. plastsugrör och –bestick och även fattat andra beslut som är viktiga för klimatet. I dessa val har också flera europeiska partier föreslagit att man borde mångdubbla Erasmus-finansieringen. Detta skulle innebära ökad finansiering till utbyten och olika ungdomsprojekt, t.ex. om ni beslutar ordna ett internationellt projekt med er scoutkår.

Europeiska ekonomiska gemenskapen, unionens företrädare grundades år 1958. Gemenskapens mål var att fungera som samarbetsorgan för sex västeuropeiska länder. Europeiska unionen ersatte gemenskapen i 1993 och flera länder har blivit medlemmar i unionen sedan dess. Idag har unionen 28 medlemsländer, men siffran kan ändras när Storbritannien lämnar unionen eller när nya stater som Nord Makedonien blir medlemmar. EU är mångfacetterat och det finns flera olika kulturer inom unionen. De 751 ledamöter i europeiska parlamentet ska representera hela europeiska befolkningen. Det är viktigt att du röstar för att parlamentet ska också representera dig.

Så ifall du inte ännu röstat, gå och gör din röst hörd! Vi lovar att det är värt det, eftersom varje röst är lika viktig oberoende om din kandidat blir vald eller inte.

Daniela är FiSSc styrelsemedlem med ansvar för samhälle och Kati sitter med i FiSSc samhällsgrupp.

scout.fi/scoutkandidater hittas mera information om valpåverkan och hur påverkan kan behandlas under kårens veckomöten.