Ungdomar idag är väldigt medvetna om planetens mående och tar reda på hur de själva kan hjälpa i sin vardag. De äter veganskt och handlar begagnat. De hittar sätt att stöda planetens hälsa i det de gör.

Unga känner mer ångest för klimatet och framtiden än vad vuxna gör. Enligt ungdomsbarometern 2020 känner 70% av finlandssvenska ungdomar oro för miljön och klimatet.

Hur kan vi omvandla situationen från oro till handlingskraft och tillväxt? Ungdomar letar själva efter sätt att hjälpa planeten i sin vardag. De söker metoder och sammanhang där de har möjlighet att göra något positivt för miljön. Här har scoutkårer en fantastisk chans att visa vad scouting handlar om. Scouting är mer än att känna naturen, det handlar om att respektera och ta hand om den samt sin egen omgivning. Många av de värderingar scouting bygger på reflekteras i de globala målen som står till grund för världens hållbara utveckling.

… Det är också roligt att märka att de yngre scouterna tycker hållbarhet är viktigt. Tex när de får planera mat för utfärder har de oftast växtbaserade måltider inplanerade. De är också noggranna med att fråga vart olika skräp ska, om de inte vet eller är osäkra.” – Flickscoutkåren Åbo Vildar

Tre viktiga delar

Man delar ofta in hållbarhet i tre aspekter: ekologisk, social och ekonomisk. Alla tre delar är lika viktiga för den hållbara utvecklingen, och alla finns naturligt i scoutverksamheten.

Det kan se ut till exempel så här:
-Ekologisk hållbarhet: allemansrätten, sopsortering, artkännedom, elanvändning
-Social hållbarhet: lika möjligheter för alla, alla kan vara med, respektfullt beteende, ingen mobbning
-Ekonomisk hållbarhet: resursanvändning, materialanskaffning, kunskap om produktcertifieringar

Genom att visa vad scouter får lära sig och göra, och vilken effekt det har på omgivningen kan scoutkårer hitta ungdomar eller unga vuxna som gärna engagerar sig i verksamheten. Kanske finns det möjlighet att starta en ny patrull explorerscouter? Efterlys ungdomar och vuxna som vill jobba med hållbar utveckling i kårlokalen, hålla någon programpunkt för de yngre scouterna eller testa nya recept för vandringen. Även om er kår inte satsar 100% på hållbar utveckling just nu kanske ni är öppna för att börja på, speciellt om ni ser att intresset är större än ni trott.

En väldigt viktig sak att komma ihåg är att det inte behövs några få som gör allting perfekt, det behövs många som gör någon sak bra. Ibland känns det som att man inte gör tillräckligt, men varje litet steg mot en hållbarare värld är guld värt!

Testa på nya saker

Hållbar utveckling är ju just det – en utveckling. Det är inte meningen att vi skall vara 100% hållbara direkt, vi lär oss lite mera hela tiden. Huvudsaken är att vi är öppna för att testa på nya saker och sätt att sköta verksamheten, hur litet det än verkar. Kom också ihåg att fira och visa det lilla eller stora ni gör som har en positiv effekt på omgivningen! Använd gärna #hållbarscoutkår på sociala medier.

Visa att din kår ordnar scoutloppis för utrustning. Visa att alla scouter kan vara med. Visa traditionen att plocka skräp. Visa att mat som blir över på evenemang tas tillvara. Visa vistelsen i och respekten för naturen.

Vi har redan i många år varit noggranna med att sköta sopsorteringen i vår kårlokal och under utfärder. Vi har haft som tradition att varje år gå runt i vår stad, när-skog eller skogsområden kring Hangö för att plocka skräp, som vi sedan sorterat. Det som vi måste förbättra oss vid är den vegetariska kosten.”- Hangö Scoutkår

Involvera scouterna i utvecklingen

Scouterna funderar och bryr sig redan om ämnet och kan ha massor av bra idéer på vad er kår kunde göra. Det handlar kanske inte alls om att inspirera scouterna, viljan att agera finns redan där, snarare behövs verktyg för en hållbarare vardag, eller ett projekt som bidrar till den hållbara utvecklingen. Att vara med och göra praktiska saker för klimatet har också visat sig vara ett bra botemedel för klimatoron. Tillsammans är det både roligare och lättare, och det finns möjlighet att göra mera om många hjälper till.

Var skall man börja? Börja med något som känns roligt och intressant! Som tips kan kåren bekanta sig med Hållbar Scoutkår-certifikatet, som har massor av tips för hållbar utveckling i olika aspekter av scouting. Programsatsningen 2022-2023 ”från ord till handling” bygger på FN:s mål för hållbar utveckling, och kan också vara en bra startpunkt. En annan bra startpunkt är att diskutera med scouterna – vad är de intresserade av? Kanske ni kan hitta på ett intresseområde eller projekt tillsammans.