Detta är det sista scoutmediainlägget som styrelsen 2020 skriver tillsammans.  

Under det sista styrelsemötet för i år, hade vi med oss den kommande styrelse för att de skulle få bekanta sig med hur våra möten går till. Vi hade även möjlighet att överföra en hel del kunskap och introducera den kommande styrelsen till de ärenden som är på gång. Speciellt viktigt då det i årsskiftet är en hel del styrelsemedlemmar som byts ut.  

Vi hade många ärenden på föredragningslistan, då de sista ändorna skulle knytas ihop för året. Bland annat diskuterades följande:  

  • Tillsättande till uppdrag: Vi har en hel del gruppordförande, en del vice gruppordföranden och gruppmedlemmar som de inkommande året kommer att arbeta för förbundet. Dessutom tillsattes även lägerarbetsgruppen för att kartlägga framtida läger i FiSSc. Vi önskar alla lycka till, och hoppas vi ses i svängarna!
  • Tillväxt: Vi diskuterade länge vad Fanny och Virve gjort i år beträffande Kårstöd 2 och tillväxtfrågor i förbundet. Mycket fina saker har skett, men vi konstaterade att det även finns mycket arbete kvar att göra. Det kommer att finnas hur fina förutsättningar som helst för nästa år att förverkliga dessa!
  • FiSSc Organisationsuppdatering: ett stort arbete, som kräver tid. Vi fick ta del av en mellanrapport av hur arbetet framskrider, och detta kommer att vara aktuellt ännu i början av nästa år för att köras i mål. Vi tror starkt på att vi är på väg mot rätt håll – vi vill uppnå en enkel och tydlig organisationsmodell, där alla hittar sin plats. 
  • Mycket hade även hänt på Finlands Scouters håll sedan vårt senast möte. Finnjamboree Kajo 2021 projektet framskrider, och vi har haft kontinuerlig dialog med cheferna i projektet. På Finlands Scouters medlemsmöte i november godkändes bland annat den nya grundstadgan och det nya scoutlöftet. Har ni redan i er kår testat det nya löftet?

  • Vi godkände även nästa års åtgärdstabell som är våra gruppers viktigaste dokument. Åtgärdstabellen är det verktyg som beskriver vilka åtgärder respektive grupp gör under följande år, så att gruppernas verksamhet är enhetlig med FiSSc verksamhetsplan och Finlands Scouter strategi. Ett stort tack till alla grupptrion och grupper som arbetat hårt med dessa.
  • Vi fick ta del av en projektplan och budget för nästa års Vår-FM tävlingar. Visst är din kår på väg på tävling?
  • Dessutom fick vi även ta del av FiSScAkademins slutrapport – tack till hela staben för ett fint arbete! Utöver detta godkände vi även Halsduksreglementet som ger riktlinjer för användning och överlämning av den kommande förbundshalsduken J 

 Vi vill rikta ett stort tack till alla som arbetat för den svenskspråkiga scoutingen detta år. Inte minst alla förtroendevalda, kanslipersonal och alla ni kårer som trots det väldigt udda året gjort ett fantastiskt arbete. Ni alla har bevisat att scouting är en rörelse, som förändras och anpassar sig till den rådande situationen. Tack! <3 

Vi vill även framföra ett lycka till till den kommande styrelsen, förtroendevalda och alla ni ledare där ute som tar er an ett nytt och spännande uppdrag. Vi är betydligt mera redo för 2021, än vi var för 2020 – det kan vi lova er.  

 Tillsammans bygger vi framtida FiSSc, och ser till att finlandssvensk scouting lever i Finland! 

 Hoppas ni alla får en skön och fridfull jul.  

 Styrelsen 2020  ♥