Programsatsningen 2020 Även jag leder! ger en ny uppgift varje månad inom temat ledarskap, och i april handlar det om att lära ut saker till varandra. Vi har alla någon kunskap eller talang som vi kan föra vidare åt en kompis, en målsman eller en scoutledare, så nu är det din tur att vara mästare på något och utmana med en gesäll som vill lära sig något nytt! Ring upp en kompis med videosamtal eller gå ut i naturen med en familjemedlem och dela med dig av din kunskap.

Vargungarna, äventyrsscouterna och spejarscouterna kan ringa upp en scoutkompis från den egna kullen eller patrullen, eller varför inte någon från en annan kår. Båda parterna i kompisparet lär den andra något som hen inte kunde tidigare. Det kan till exempel vara att presentera sig på ett främmande språk, en scoutfärdighet (t.ex. en knop), en ny lek eller en vits. Scouterna kan också prova på att lära ut någon av de färdigheter som de lärt sig i scouten under året åt en målsman.

Explorerscouterna och rovrarna kan satsa på att mötas några gånger virtuellt med sin patrull och diskutera hurdana nya färdigheter, till exempel en hantverksteknik eller någon vardagsfärdighet, de skulle vilja lära sig. På de nästa mötena lär de sedan ut dessa färdigheter åt de andra i patrullen.

Alla aktivitetstips hittas här: https://partio-ohjelma.fi/sv/programmaterial/programsatsning/

För varje månad finns dessutom ett lektips och en ledarskapsberättelse som man kan använda sig av på sina möten