FiSSc:s verksamhetsledare Jonna Sahala avgår från sin tjänst

Finlands Svenska Scouters verksamhetsledare Jonna Sahala har anhållit om avsked från sin tjänst som verksamhetsledare den 20 november 2023. Hennes sista arbetsdag blir den 18.12.2023.

Jonna Sahala har varit verksamhetsledare sedan år 2005.

Jonna Sahala har ägnat en stor del av sitt yrkesverksamma liv åt det finlandssvenska scoutfältet, och hon har arbetat engagerat och outtröttligt för en livskraftig och självständig scouting på svenska i Finland. Förbundet riktar ett varmt tack till Sahala för de gångna åren, och önskar henne lycka i framtiden.

FiSSc:in toiminnanjohtaja Jonna Sahala on irtisanoutunut

Finlands Svenska Scouter:in toiminnanjohtaja Jonna Sahala on irtisanoutunut toiminnanjohtajan tehtävästä 20.11.2023. Hänen viimeinen työpäivänsä on 18.12.2023.

Jonna Sahala on työskennellyt toiminnanjohtajana vuodesta 2005.

Jonna Sahala on omistanut suuren osan työelämästään suomenruotsalaiselle partiokentälle, ja hän on tehnyt sitoutuneesti ja väsymättömästi työtä elinvoimaisen ja itsenäisen ruotsinkielisen partiotoiminnan puolesta Suomessa. FiSSc kiittää Jonna Sahalaa kuluneista vuosista ja toivottaa hänelle kaikkea hyvää tulevaisuuteen.