Coronavirus Q&A för kårerna

Vi publicerar här frågor och svar vi fått gällande kårverksamhet och coronavirus:

Fråga: Finlands Scouter skickade på torsdag 12.3 information gällande coronaviruset till alla medlemmar och föräldrar. Borde kåren ytterligare informera sina medlemmar något?
Svar: Om kåren ännu inte informerat skilt medlemmarna och föräldrarna gällande egna evenemang och egen verksamhet uppmuntrar vi er att göra det. Vi uppmuntrar er även att uppdatera era egna webbsidor och sociala media kanaler med aktuell information gällande er verksamhet fram till 13.5. Om kåren inhiberar enskilda utfärder eller annan verksamhet, visst kommer ni ihåg att meddela deltagarna därom skilt.

Fråga: Om kåren får meddelande om att någon medlem insjuknat i coronaviruset, ska vi då informera resten av kåren därom?
Svar: Den som insjuknat och hens familj får anvisningar av sjukvårdsmyndigheterna hur hen ska agera. Det är inte kårens uppgift att informera vidare om inte myndigheterna anvisar er därom. Kom ihåg att beakta integritetsskydd och sprid inga rykten.

Fråga: Då vi blir tvungna att inhibera utfärder, måste vi returnera redan insamlade avgifter?
Svar: Vi rekommenderar att ni returnera eventuella avgifter, ifall utfärder etc. inte ännu förorsakat utgifter (transporter, mat, program) för kåren. Om utgifter redan uppkommit rekommenderar vi att ni räknar ut ifall en andel av avgiften kunde returneras. Utfärdsavgifter är enkom till för att täcka utgifter för utfärder, inte för annan verksamhet.

Fråga: Vad händer om kåren tros anvisningen fortsätter normalt med sin veckoverksamhet?
Svar: Vi rekommenderar starkt att alla kårer följer Finlands Scouters anvisning att ställa in all verksamhet som medför närkontakt fram till 13.5. Endast genom att begränsa närkontakt kan vi hindra spridningen av coronavirusepidemin.

Fråga: Gäller scoutförsäkringen om en explorerscoutgrupp genomför en planerad utfärd på egen hand, trots rekommendationerna ?
Svar: Scoutförsäkringens giltighet påverkas inte av Finlands Scouters uppmaning att flytta eventuella utfärder och pausa verksamheten överlag. Scoutförsäkringen är i kraft som vanligt för all planerad verksamhet (sådan som finns planerad i kårens verksamhetsplan). Om utfärden är planerad på förhand och innehåller gruppverksamhet kan det antas att scoutförsäkringen gäller. Om det är fråga om annan utfärd kompisar emellan, gäller scoutförsäkringen inte. För mera information, kontakta direkt försäkringsbolaget LähiTapiola.

Fråga: Blir kåren tvungen att betala för en eventuell bokning av distriktets/FiSSc:s utfärdsstuga även om utfärden inhiberas?
Svar: Kontakta ditt eget distrikt/FiSSc gällande detta. I de flesta fallen får man under rådande anvisningar undantagsvis inhibera en stugbokning utan extra avgift. Kontrollera dock enskilt med övriga utomstående  uthyrare(icke scoutdistrikt) läget med eventuella övriga bokningar.

Fråga: Kan vi lova åt familjer att verksamheten fortsätter normalt efter 13.5?
Svar: Vi följer dagligen med läget och myndigheternas rekommendationer. Ingen kan med säkerhet säga när epidemin är under kontroll och verksamheten kan fortsätta som normalt igen.

Fråga: Vi har deltagare från vår kår som anmält sig till distriktets/FiSSc:s evenemang och utbildningar. Har alla dessa nu inhiberats och blir vi tvungna att betala deltagaravgifterna ändå?
Svar: En del av dessa kan genomföras virtuellt medan en del har inhiberats eller flyttats till en ny tidpunkt. Deltagare till distriktens/FiSSc:s evenemang får mera information per e-post inom kort.

Fråga: Förverkligas sommarens läger?
Svar: Vi följer givetvis myndigheternas beslut gällande större evenemang . Förhoppningen är att läget lugnat ner sig innan sommaren och att lägren kan genomföras enligt planerna.

Fråga: Hur ska vi göra med kårens vårmöte, om det enligt stadgarna bör hållas inom mars?
Svar: Kåren kan besluta att hålla vårmötet som planerat, flytta det till ett senare läge eller genomföra det virtuellt, om kårens stadgar tillåter detta. Börja med att ta reda på vad era stadgar säger. Enligt Patent och registerstyrelsen kan en förening i situationer där det finns ett tvingande hinder, utvänta att hindret försvinner och sedan i normal ordning, stadgeenligt, sammankalla till möte när det är möjligt.

Fråga: Var hittar jag tips om scouting på distans?
Svar: Vi sammanställer för tillfället tips för scoutverksamhet på distans. Du hittar mera information om dessa på scout.fi sidorna inom kort. Tips för hur du leder och scoutar på distans hittar du här.

Se även nyheten gällande Paus i scoutverksamheten på grund av coronavirus.

Finlands Scouter följer dagligen med myndigheternas beslut och anvisningar. Om läget ändras eller så fort vi har mera information, delger vi denna till scoutkårerna. Vi uppmuntrar er att följa nyheterna på sidan www.scout.fi och www.partio.fi

 

Har du ytterligare frågor? Kontakta kundtjänsten på numret (09) 8865 1100 eller per e-post på adressen kansliet@scout.fi

 

Bild: Juha Nurmi