Paus i scoutverksamheten på grund av coronaviruset

Coronaviruset sprids runt om i världen och världshälsoorganisationen WHO har klassat coronavirusepidemin som en pandemi. För att förhindra att viruset sprids rekommenderar nu även de finländska myndigheterna att undvika att delta i sammankomster och fritidsaktiviteter. Också världsscoutorganisationen World Organization of the Scout Movement – WOSM har gett en stark rekommendation om att prioritera hälsa och säkerhet inom scoutverksamheten.

Finlands Scouter rekommenderar starkt följande åtgärder till kårerna:

  • Veckomöten inhiberas och utfärder flyttas eller inhiberas fram till 15.4.
  • Scoutditriktens/FiSSc:s och centralorganisationens evenemang och utbildningar flyttas, inhiberas eller arrangeras virtuellt i mån av möjlighet.
  • Möten ordnas i första hand virtuellt.
  • Stora evenemang på över 500 personer inhiberas till slutet på maj enligt statsrådets beslut.
  • Vi uppmuntrar kårerna att vara kreativa gällande hur scoutverksamhet kan idkas under denna tid.

Vi följer aktivt med myndigheternas anvisningar och informerar om fortsatta åtgärder utgående från dessa. I nuläge håller vi alla scoutkanslier stängda fram till slutet av mars. Kundbetjäning fås fortfarande per e-post och telefon.

I enlighet med scouternas värderingar värnar vi om medlemmarnas säkerhet och samhällsengagemang. Också världsscoutorganisationen WOSM har poängterat vikten av detta. ”Om möjligt rekommenderar vi att scoutmöten hålls virtuellt eller inhiberas så att gruppmöten och resor kan undvikas. I scouterna prioriterar vi alltid medlemmarnas hälsa, säkerhet och välmående. Vi har förståelse för att inhiberade scoutevenemang förorsakar besvikelse, men för tillfället är omständigheterna exceptionella. För oss är det av högsta vikt att värna om hälsan hos våra barn och unga, förtroendevalda och anställda”, skriver WOSM i sitt utlåtande.

Trots begränsningarna finns det ingen orsak till panik. Åtgärderna vidtas för att hindra att viruset sprids ytterligare. Vi informerar i dag alla medlemmar och vårdnadshavare om det aktuella läget.

Utförligare information gällande Finlands Svenska Scouters evenemang skickas v. 12

Nästa vecka återkommer vi med mer information gällande FiSSc:s evenemang och kurser. Om du har frågor får du gärna vända dig till oss på Finlands Svenska Scouter, kansliet@scout.fi

Läs även svar på frågor  vi fått gällande kårverksamhet och coronavirus här.

Mer info om coronaviruset hittar du på THL:s sidor