Styrelsens sammanträdde över Teams för sitt fjärde möte den 14.4.2023. Mötets främsta ärenden var att diskutera hur Nothamn-lägrets planering framskrider.

Före mötet inleddes besökte hela styrelsen Nothamns stabsmöte och diskuterade tillsammans med staben vad läget med planeringen är. Diskussionerna fördes i god anda. Sammanlagt är 760 personer anmälda till lägret – det verkar bli ett fantastiskt läger!

Sedan inleddes mötet med att gå igenom vad som är på gång och aktuellt inom organisationen. Därefter diskuterade vi läget med Nothamn-planeringen, där det skett förändringar i chefstrion. Styrelsen bestämde att styrelsemedlem Maja Löfgren härefter jobbar operativt med staben och fungerar som styrelsens kontakt till staben.

Vi beslöt också att försöka hitta en deltidsanställd på timbasis för att stöda och säkra vissa konstaterade funktioner i lägerplaneringen.

Under mötet diskuterades även vårmötet, som enligt styrelsen gick bra. Styrelsen ska ännu följa upp hur distansdeltagarna upplevde mötet.

Didrik presenterade också ett antal ärenden från Finlands Scouter, och styrelsen diskuterade bland annat PaJu (partion järjestelmäuudistus, på svenska ungefär scoutingens systemreform) och samarbetsutredningsgruppens faciliterade diskussioner, som enligt Didrik förlöpt i god anda. Även höstens kommande Ledardagar i Åbo diskuterades. Vi letar fortfarande efter en stabchef, så om du vet någon intresserad hör av dig!

Allt väl och hoppas vi ses!

Styrelsen genom Laura Oksanen