Linn från mångfaldsgruppen märkte att det finns ett behov för en lista på lekar som passar alla grupper, oberoende av gruppens sammansättning.

Fissc:s mångfaldsgrupp har under året byggt upp den nya leklistan på scout.fi. Förut var listan endast en lista med lekar. Nu kan du lätt välja lekar från listan utgående från gruppens behov.

Leklistan är lätt att använda. Listan har filter likt en nätbutik. Den har 7 kategorier med 17 olika alternativ så du kan noggrant anpassa listan till din grupps behov. Den har nästan 70 lekar vilket är över dubbelt mer än den gamla leklistan på scout.fi.

  • Finlands Scouter älskade idén så mycket att de håller på göra en egen version av den
  • Listan heter “Inkluderande leklista” och är gjord så att oavsett hurdana funktionsvariationer  det finns i gruppen så ska man ändå kunna vara med och leka.

Var hittar man leklistan och hur använder man den?

Leklistan hittar du på scout.fi, den hittas i fliken “för kårer” och under rubriken “verktyg för mångfald”. Den heter “Inkluderande leklista”. Du kan också söka efter den på sidans sökfunktion. 

 Leklistan är väldigt lätt att använda. Högst upp på sidan ser du 7 kategorier, bland annat “Inomhus/utomhus”, “motorik” och “kommunikation”. Från kategorierna väljer du det som passar gruppens behov tex “utomhus” (pga corona) och “tyst lek” (pga att en av dina scouter är stum eller för att du bara vill att scouterna ska vara tysta i några minuter ), och då får du fram de lekarna som passar de behoven, vilket i detta fall är 11 stycken. 

Varifrån kom idéen?

Idéen började av att en av gruppens medlemmar som jobbat med scoutkompis-programmet (ett program som låter barn med funktionsvariationer delta i scouting) insåg att så gott som alla grupper, oavsett om de är med i scoutkompis programmet eller inte, har något behov som behöver mötas vilket gör att det snabbt blir så att varje möte leker gruppen samma lekar om och om igen. Den dåvarande leklistan var bara helt enkelt inte tillräcklig. Så mångfaldsgruppen slog sina kloka huvuden ihop och insåg att den här leklistan är vad som behövs för att alla ska kunna få vara med och leka. Och nu efter ungefär ett år av lek-googlande, kategorisering, programmering, mailande och mera så är den äntligen här. Hoppas du har användning för den. 

Här på scoutmedia kommer inom kort fler artiklar om FiSSc: s år 2022 – ett aktivt år med satsningar på framförallt hållbarhet, tillväxt och kårstöd.