Höstmötet är det viktigaste tillfället för gemensamma beslut i förbundet. I år samlades ett stort antal kårledare online för att besluta om nästa års verksamhet och för att välja en förbundsstyrelse enligt ny modell.

Vi lyckönskar den valda styrelsen:

 • Filip Nyman, scoutchef 2021-2022 (Scoutkåren Pojkarna)
 • Jens Back, vice scoutchef 2021-2022 (Scoutkåren Vasa Korsfarare)
 • Fanny Aaltonen, styrelsemedlem 2021 (Sjöscoutorganisationen Fribytarna & Flickscoutkåren Åbo Vildar)
 • Kim Backlund, styrelsemedlem 2021 (Frikyrkoscoutkåren Stigfinnarna)
 • Alma Lüttge, styrelsemedlem 2021 (Scoutkåren Vasa Korsfarare & Sjöscoutkåren Sailors)
 • Didrik Lundsten, styrelsemedlem 2021-2022 (St. Simons Sjöfararna)
 • Annica Sigfrids, styrelsemedlem 2021 (Flickscoutkåren Åbo Vildar)
 • Sonja Sunde, styrelsemedlem 2021 (Flickscoutkåren Åbo Vildar)
 • Melina Weckman, styrelsemedlem 2021-2022 (Grankulla Scoutkår)
 • Anna Åkerman, styrelsemedlem 2021-2022 (St. Simons Sjöfararna & Sjöscoutkåren Wasa Fyrvaktare)
Foto: Titti Edelmann

 

Höstmötet skedde helt per distans med stöd av regeringens temporära lag som möjliggör avvikelse från föreningslagen i syfte att begränsa spridningen av covid-19-epidemin. För de olika omröstningarna anlitades företaget Prospectum Lives plattform.

Mötet godkände FiSSc:s budget och verksamhetsplan för 2021 som bygger på den nya strategin för perioden 2021-2026.  Även verksamhetsplanen för Finlands Scouters landsomfattande svenska verksamhet godkändes. Den så kallade FS svenska planen beskriver vilka saker FiSSc förverkligar ur Finlands Scouters verksamhetsplan, eftersom FiSSc är den som producerar scoutingens tjänster på svenska i Finland och erhåller finansiering för det.

Våra strategiska tyngdpunkter 2021-2026 är:

 • Scoutingen växer
 • Scouting ger färdigheter för livet
 • Scoutingen är det bästa stället för frivilligarbete

Under mötet väckte främst översikten på vilka större evenemang, det som kallas stjärnkartan, diskussion om hurdana läger som medlemmarna framöver vill att ska arrangeras i förbundets regi. Styrelsen samlar till en arbetsgrupp som ska diskutera och bereda långtidsplanen, alltså stjärnkartan, till vårmötet för behandling.  Om du vill vara med i arbetsgruppen så håll utkik nästa vecka (vecka 46) för uppdragen som utannonseras att sökas!

På basen av resultatet från den enkät som gjordes förra våren föreslog styrelsen att FiSSc inför en kategori för familjerabatt i medlemsavgifterna. Framöver uppbärs alltså medlemsavgifter till FiSSc och Finlands Scouter enligt samma medlemstyper d.v.s. medlemstyp 1 för en medlem som är över 17-år eller familjens enda scout, medlemstyp 2 för en familjemedlem som är yngre än 17 år och medlemstyp 3 för 4-6 åringar som scoutar tillsammans med en vuxen scout (medlemstyp 1). Ett brev som belyser saken har 6.11 skickats till alla kårer.

Till nya scoutråd som deltar i Finlands Scouters beslutsfattande på FiSSc:s mandat valdes:

 • Jens Back (Scoutkåren Vasa Korsfarare) ordinarie scoutråd mandatperiod 2021-2022
 • Daniela Karlsson (Kyrkslätt Scouter) ordinarie scoutråd mandatperiod 2021-2022

och till suppleanter för mandatperiod 2021-2022:

 • Mikaela Korin-Niemi (Flickscoutkåren Åbo Vildar)
 • Nina Martin (Östersundom Scouter)
 • Filip Nyman (Scoutkåren Pojkarna)
 • Victor Spiby (Helsingfors KFUK/M Scouter)

Sist men inte minst valde höstmötet en ny logo för förbundet Finlands Svenska Scouter.