PRÖVA PÅ EVENEMANG

Nedan hittar du olika evenemang som kårerna ordnar under Vuxenrekryteringskampanjen 19-25.4.2021. Välkommen med!

 

◊ ◊ ◊

 

 

De finskspråkiga evenemangen hittar du här!