Scouterna har nolltolerans gällande trakasserier

I scouterna betonas att alla respekterar varandra och handlar enligt det. I scoutverksamheten råder nolltolerans mot mobbning, diskriminering och osakligt beteende. Alla har rätt att känna sig trygga och välkomna i sin hobby.

Medierna har i dagarna rapporterat om ett misstänkt sexualbrott som skett i en Helsingforskår. Vi är medvetna om det skedda och ärendet utreds av polisen i Helsingfors. Scouterna accepterar inte någon form av sexuella trakasserier och då dylika fall upptäcks utreds de omedelbart. Att respektera andra människor är ett av scoutingens viktigaste värden. Det är av yttersta vikt för oss att scouting är en säker hobby för alla barn, ungdomar och vuxna.

Om scouterna har anledning att misstänka att en medlem inte följer våra värderingar utreder och ingriper vi. Vid behov kontaktar vi också behövliga myndigheter.

Scoutingen jobbar för en trygg verksamhetsmiljö

Till sitt förfogande har scoutingen flera sätt att försäkra sig om att skapa en trygg verksamhet. Vi strävar alltid efter att alla grupper har två ledare och att ingen ledare är ensam med sin grupp. Vi har även möjlighet att granska ett brottsregisterutdrag på nya vuxna som kommer med i verksamheten. Dessutom måste varje kår ha en utnämnd trygghetsperson som ansvarar för trygghetsärenden. På evenemang finns det kontaktpersoner för trakasserier som hjälper uttryckligen till i fall av trakasserier.

Tryggt tillsammans-instruktionerna styr scoutverksamheten och alla gruppledare och myndiga ledare ska gå Tryggt tillsammans-utbildningen på nätet. Med hjälp av instruktionerna sprider vi information och metoder för att kårerna ska kunna ta tag i problemsituationer.

Det mest väsentliga sättet att ingripa i trakasserier är förebyggande arbete. Vi gör klart för våra medlemmar att inom scouting råder det nolltolerans gällande trakasserier och mobbning.

Bild: Katri Järvenpää