Scouterna deltar i Pride

I juni firas Pridemånaden. Det är viktigt att vi scouter också aktivt deltar och jobbar för att scouterna är en trygg hobby för alla. På Pride samlas vi och påminner oss själva om att det fortfarande finns mycket arbete att göra för att uppnå jämställdhet i vårt samhälle. Pride är Finlands största människorättsevenemang.

Scoutingen är partipolitiskt obunden men att lyfta fram regnbågsteman handlar inte om partipolitik, utan om att värna om våra egna medlemmars intressen. Det handlar också om att berätta om scoutingens värderingar för omvärlden. Scoutidealen inkluderar respekt för andra människor och att bygga vänskap över gränserna. Att ta hänsyn till mångfald ger alltid mer utrymme för alla, inte bara för minoriteter.

Alla har rätt till sin egen åsikt men samtidigt också ansvar för vad och hur man säger saker. Regnbågsfrågor och Pride-evenemang kan leda till livliga diskussioner. Det är viktigt att vi alla följer principerna för tryggare rum i all scoutverksamhet och på alla evenemang. Hatretorik, diskriminering och trakasserier får inte förekomma. Sociala medier är inget undantag från detta, samma principer gäller även där.

Målen för öppen interaktion, lärande och möten förverkligas bättre när alla får vara sig själva och ingen behöver vara rädd för diskriminering eller trakasserier. Därför ber vi alla som rör sig på våra sociala medier att följa principerna för tryggare rum samt planen för respektfullt beteende.

Principerna för tryggare rum (PDF) och planen för respektfullt beteende finns på scouternas hemsida

Hur deltar scouterna i Pride?

Under Helsinki Pride-veckan kommer Scoutstationen att flagga med regnbågsflaggor som ett tecken på solidaritet och stöd till regnbågsungdomar. För dem som deltar i Helsinki Pride ordnas en skyltverkstad på Scoutstationen torsdagen den 29 juni, kl. 17-20, adress Tölögatan 55, 00250 Helsingfors. Pride paraden går av stapeln lördagen den 1 juli. Alla scouter – de som är aktiva nu eller har varit det tidigare, samt personer som är intresserade av scouting är varmt välkomna att delta i paraden tillsammans med scouterna.

Mer info om regnbågsfrågor:

  • seta.fi – en nationell människorättsorganisation vars målsättning är att alla ska kunna leva jämlika oavsett sin sexuella läggning, sin könsidentitet eller sitt könsuttryck.
  • rfsl.se/hbtqi-fakta begreppsordlista – ett riksförbund för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners, queeras och intersexpersoners rättigheter.
  • regnbagsallians.fi – en förening för alla som tillhör en sexuell minoritet eller en könsminoritet eller är intresserade av frågor som berör sexuella minoriteter och könsminoriteter i Svenskfinland.
  • pinkkipartio.fi – en finskspråkig scoutförening vars syfte är att främja jämlik scouting oavsett människors sexuella läggning, könsidentitet eller könsuttryck.