Scouterna i Prideevenemang

Om somrarna arrangeras många Prideevenemang runt om i Finland, så även i år. Då du som scout deltar i ett Prideevenamang är du med om att signalera att alla är välkomna i scouterna och att scouting är en trygg hobby.

Syftet med Prideevenemang är att uppmärksamma olika sexuella läggningar och identiteter som något positivt som alla ska kunna känna sig stolta över. Målet är alltså att ingen ska behöva känna sig mindre värd, annorlunda eller bli diskriminerad på grund av sin sexuella läggning eller könsidentitet. Fortsättningsvis blir personer (också i Finland!) diskriminerade. Vårt samhälle är inte ännu rättvist och jämlikt för alla. Prideparader skapar gemenskap och påminner oss om att vi fortfarande måste jobba för ökad jämlikhet. Pride är Finlands största människorättsevenemang. Det är viktigt att vi också vi inom scoutingen aktivt deltar och jobbar för att säkerställa att scoutingen är en trygg hobby för alla.

Scoutrörelsen är partipolitiskt obunden. Att belysa regnbågsteman är inte partipolitik eller att ta ställning i en politisk fråga. Det betyder att FiSSc kan ta ställning i större (obundna) samhälleliga frågor. Pride räknas till en sådan samhällelig fråga, som enar en bred grupp över de partipolitiska gränserna.

Varför delta i Pride?

  • Ta ställning för att alla är lika värda oberoende könsidentitet eller sexuell läggning.
  • Visa att scouting är en hobby öppen för alla.
  • Leva upp till scoutidealet att respektera andra.
  • Engagera sig i större samhälleliga frågor

Hur kan jag delta? 

Helsingfors Pride ordnas 27.6-3.7.2022. För att visa solidaritet och stöd speciellt för regnbågsunga kommer regnbågsflaggan att hissas på Scoutstationen i Helsingfors under veckan. Inför Helsingfors Prideparad ordnar FiSSc en skyltverkstad tillsammans med Pinkkipartio, tisdag 28.6 kl. 17.00-20.00 (läs mer här i Facebook-evenemanget). Verkstaden är öppen för scouter och personer som är intresserade av scouting. Tillsammans går vi också i Helsingfors Prideparad på lördag 2.7. Mera information om tider kommer närmare evenemanget.

Prideparader ordnas också på andra orter runtom i hela Finland. På Setas hemsida kan du se om det ordnas ett prideevenemang även på din ort i sommar.

Pinkkipartio ry

Pinkkipartio är en förening inom scouterna i Finland. Föreningens syfte är att främja jämlik scouting oavsett personers sexuella läggning, könsidentitet eller könsuttryck.

Du kan understöda Pinkkipartios verksamhet genom att bli medlem i föreningen eller genom att beställa Pinkkipartios tygmärke.

Pålitliga källor kring temat: